Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Nowa wersja Zasad przygotowania, realizacji i rozliczania projektów systemowych w zakresie indywidualizacji nauczania realizowanych przez organy prowadzące szkoły w ramach PO KL

data publikacji: 02-01-2013

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż w dniu 21 grudnia 2012 r. zatwierdzona została znowelizowana wersja Zasad przygotowania, realizacji i rozliczania projektów systemowych w zakresie indywidualizacji nauczania realizowanych przez organy prowadzące szkoły w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Najważniejsze zmiany wprowadzone w dokumencie dotyczą następujących zagadnień:

  1. uwzględnienia w zapisach przedmiotowego dokumentu regulacji wynikających z interpretacji Instytucji Zarządzającej PO KL z 30 sierpnia 2012 r. (znak: DZF-I-82203-45-BW/12) w zakresie możliwości kontynuowania realizacji projektów indywidualizacji w szkołach, wobec których dokonana została zmiana organu prowadzącego, wraz z określeniem warunków, które muszą spełniać organy prowadzące, 
  2. doprecyzowania kwestii dotyczącej możliwości wydłużenia okresu realizacji projektów do 2014 roku w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach zidentyfikowanych przez IP/IP2 na etapie wdrażania programów indywidualizacji nauczania i wychowania, zgodnie z interpretacją IZ PO KL z dn. 10 września 2012 r. (znak:DZF-I-82203-62-BW/12).

Zapisy nowej wersji obowiązują od 1 stycznia 2013 roku.

Do pobrania: