Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Nowelizacja Zasad raportowania o nieprawidłowościach finansowych w ramach PO KL

data publikacji: 03-01-2013

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż w dniu 20 grudnia 2012 r. została zatwierdzona znowelizowana wersja Zasad raportowania o nieprawidłowościach finansowych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013. Zasady obowiązują od dnia 1 stycznia 2013 r.

Najważniejsze zmiany w stosunku do poprzednio obowiązującej wersji Zasad z 21 grudnia 2010 r. wynikają ze zmiany w strukturze raportowania do Komisji Europejskiej w ramach PO KL poprzez system IMS, częściowego zniesienia obowiązku przekazywania kwartalnych zestawień nieprawidłowości niepodlegających raportowaniu do KE przez Instytucje Pośredniczące oraz Instytucje Wdrażające oraz wprowadzenia instrukcji do wypełniania danych zawartych w raporcie o nieprawidłowości w systemie IMS w ramach PO KL.

Do pobrania: