Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Zaproszenie do złożenia wniosku w ramach Poddziałania 7.1.3 PO KL

data publikacji: 20-06-2013

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, że Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu został zaproszony do złożenia wniosku o dofinansowanie realizacji projektu pt. „Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w Wielkopolsce” w ramach Poddziałania 7.1.3 Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej, Priorytetu VII Promocja integracji społecznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Nabór wniosków prowadzony jest od dnia 20 czerwca 2013 r. do dnia 05 lipca 2013 r.

Zaproszenie do złożenia wniosku w ramach Poddziałania 7.1.3 PO KL

data publikacji: 03-01-2013

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, że Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu został zaproszony do złożenia wniosku o dofinansowanie realizacji projektu pt. „ Koordynacja i współpraca na rzecz integracji społecznej Wielkopolski” w ramach Poddziałania 7.1.3 Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej, Priorytetu VII Promocja integracji społecznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Nabór wniosku prowadzony jest od dnia 7 stycznia 2013 r. do dnia 18 stycznia 2013 r.