Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Wyciągi z Planów działania na rok 2013 dla Priorytetów VI - IX PO KL

data publikacji: 07-01-2013

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż Instytucja Zarządzająca Programem Operacyjnym Kapitał Ludzki, działając na podstawie uchwały nr 109 Komitetu Monitorującego PO KL z dnia 6 grudnia 2012 r., zatwierdziła opracowane przez Instytucję Pośredniczącą Plany działania na rok 2013 dla Priorytetów VI – IX województwa wielkopolskiego.

Do pobrania:

Wyciągi z Planów działania na rok 2013 dla Priorytetów VI - IX PO KL