Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Przypomnienie o aktualizacji dokumentu „Wymierzanie korekt finansowych za naruszenia prawa zamówień publicznych związane z realizacją projektów współfinansowanych ze środków funduszy UE”.

data publikacji: 07-01-2013

W związku z nowelizacją Zasad finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (wersja z dnia 24 grudnia 2012 r)., Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu przypomina o zaktualizowanym dokumencie Wymierzanie korekt finansowych za naruszenia prawa zamówień publicznych związane z realizacją projektów współfinansowanych ze środków funduszy UE wraz ze zmienionym taryfikatorem.

Przedmiotowy dokument znajduje się na stronie internetowej WUP w Poznaniu w zakładce Program PO KL/Ważne dokumenty/Dokumenty aktualnie obowiązujące w ramach PO KL/Zalecenia dotyczące stosowanie Prawa Zamówień Publicznych.