Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Harmonogram ogłaszania konkursów w ramach komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie wielkopolskim w roku 2013

data publikacji: 17-07-2013

Nawiązując do Wyciągów z Planów Działania na rok 2013 dla Priorytetów VI - IX zaakceptowanych przez Instytucję Zarządzająca PO KL, Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu przedstawia planowane terminy ogłoszenia naboru wniosków (realizowanych w trybie konkursowym) w ramach Działań/Poddziałań komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ujęciu kwartalnym, jak również tabelę ilustrującą nabór projektów realizowanych w trybie systemowym.

Priorytet
Działanie/Poddziałanie PO KL
Kwartalny termin ogłoszenia naboru wniosków
VI
6.1.1 (konkurs zamknięty)
I kwartał
VII
7.2.1 (konkurs zamknięty)
I kwartał
VII
7.4 (konkurs zamknięty)
II kwartał
IX
9.1.1 (konkurs zamknięty)
I kwartał
IX
9.6.2 (konkurs zamknięty)
I kwartał

 

Projekty realizowane w trybie systemowym
Projekty, których realizacja jest kontynuowana
Projekty, których realizacja rozpocznie się w 2013 roku
Priorytet VI
-
Poddziałanie 6.1.3
(powiatowe urzędy pracy)
Priorytet VII
Poddziałanie 7.1.1
(ośrodki pomocy społecznej)
Poddziałanie 7.1.1
(ośrodki pomocy społecznej)
Poddziałanie 7.1.2
(powiatowe centra pomocy rodzinie)
-
Poddziałanie 7.1.3 (ROPS w Poznaniu)
Poddziałanie 7.1.3 (ROPS w Poznaniu)
Priorytet VIII
Poddziałanie 8.2.1 (UMWW)
-
Priorytet IX
Poddziałanie 9.1.1  
(organy prowadzące dla 110 oddziałów przedszkolnych zlokalizowanych przy szkołach podstawowych w 16 wielkopolskich gminach)
Poddziałanie 9.1.2  
(172 organy prowadzące szkoły podstawowe, UMWW)
Poddziałanie 9.1.2  (UMWW)
 Działanie 9.2 (UMWW)
-
-
Działanie 9.4 (Kuratorium Oświaty w Poznaniu)

Aktualizacja harmonogramu ogłaszania konkursów w ramach komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie wielkopolskim w roku 2013

data publikacji: 28-03-2013

Nawiązując do aktualizacji Wyciągów z Planów Działania na rok 2013 dla Priorytetów VI, VII i IX PO KL, Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu przedstawia planowane terminy ogłoszenia naboru wniosków (realizowanych w trybie konkursowym) w ramach Działań/Poddziałań komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ujęciu kwartalnym, jak również tabelę ilustrującą nabór projektów realizowanych w trybie systemowym.

Priorytet
Działanie/Poddziałanie PO KL
Kwartalny termin ogłoszenia naboru wniosków
VI
6.1.1 (konkurs zamknięty)
I kwartał
VII
7.2.1 (konkurs zamknięty)
I kwartał
VII
7.4 (konkurs zamknięty)
II kwartał
IX
9.1.1 (konkurs zamknięty)
I kwartał
IX
9.6.2 (konkurs zamknięty)
I kwartał

Projekty realizowane w trybie systemowym
Projekty, których realizacja jest kontynuowana
Projekty, których realizacja rozpocznie się w 2013 roku
Priorytet VI
-
Poddziałanie 6.1.3
(powiatowe urzędy pracy)
Priorytet VII
Poddziałanie 7.1.1
(ośrodki pomocy społecznej)
Poddziałanie 7.1.1
(ośrodki pomocy społecznej)
Poddziałanie 7.1.2
(powiatowe centra pomocy rodzinie)
-
Poddziałanie 7.1.3 (ROPS w Poznaniu)
Poddziałanie 7.1.3 (ROPS w Poznaniu)
Priorytet VIII
Poddziałanie 8.2.1 (UMWW)
-
Priorytet IX
Poddziałanie 9.1.2  
(172 organy prowadzące szkoły podstawowe, UMWW)
Poddziałanie 9.1.2  
(Samorząd Województwa Wielkopolskiego/Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu w partnerstwie z organizacją pozarządową lub przedsiębiorcą)
 Działanie 9.2 (UMWW)
-
-
Działanie 9.4 (Kuratorium Oświaty w Poznaniu)

Harmonogram ogłaszania konkursów w ramach komponentu regionalnego PO KL w województwie wielkopolskim w roku 2013

data publikacji: 09-01-2013

Nawiązując do Wyciągów z Planów Działania na rok 2013 dla Priorytetów VI - IX zaakceptowanych przez Instytucję Zarządzająca PO KL, Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu przedstawia planowane terminy ogłoszenia naboru wniosków (realizowanych w trybie konkursowym) w ramach Działań/Poddziałań komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ujęciu kwartalnym, jak również tabelę ilustrującą nabór projektów realizowanych w trybie systemowym.

Priorytet
Działanie/Poddziałanie PO KL
Kwartalny termin ogłoszenia naboru wniosków
VI
6.1.1 (konkurs zamknięty)
I  kwartał
VII
7.2.1 (konkurs zamknięty)
I  kwartał
VII
7.4 (konkurs zamknięty)
II  kwartał
IX
9.1.1 (konkurs zamknięty)
I  kwartał

Projekty realizowane w trybie systemowym
Projekty, których realizacja jest kontynuowana
Projekty, których realizacja rozpocznie się w 2013 roku
Priorytet VI
-
Poddziałanie 6.1.3
(powiatowe urzędy pracy)
Priorytet VII
Poddziałanie 7.1.1
(ośrodki pomocy społecznej)
Poddziałanie 7.1.1
(ośrodki pomocy społecznej)
Poddziałanie 7.1.2
(powiatowe centra pomocy rodzinie)
-
Poddziałanie 7.1.3  (ROPS w Poznaniu)
Poddziałanie 7.1.3 (ROPS w Poznaniu)
Priorytet VIII
Poddziałanie 8.2.1 (UMWW)
-
Priorytet IX
Poddziałanie 9.1.2  
(172 organy prowadzące szkoły podstawowe, UMWW)
Poddziałanie 9.1.2  (UMWW)
 Działanie 9.2 (UMWW)
-
-
Działanie 9.4 (Kuratorium Oświaty w Poznaniu)