Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Plan Działania na rok 2012 dla Priorytetu VIII PO KL - po zmianach

data publikacji: 09-01-2013

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż dnia 8 października 2012 r. Instytucja Zarządzająca Programem Operacyjnym Kapitał Ludzki, działając na podstawie uchwały nr 105 Komitetu Monitorującego PO KL z dnia 20 września 2012 r., zatwierdziła zmianę w Planie Działania na rok 2012 dla Priorytetu VIII w województwie wielkopolskim, obejmującą zmianę brzmienia kryterium dostępu dla projektu systemowego w części B2.1 dla Poddziałania 8.2.2.

Do pobrania: