Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Stosowania znowelizowanej wersji Szczegółowego Opisu Priorytetów w ramach PO KL 2017-2013 z dnia 01.01.2013 r.

data publikacji: 11-01-2013

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż od dnia 1 stycznia 2013 r., obowiązuje znowelizowana wersja Szczegółowego Opisu Priorytetów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2017-2013, w związku z powyższym wszystkie konkursy ogłaszane po 1 stycznia 2013 r., zgodne będą z zapisami nowej wersji SzOP PO KL.

Jednocześnie Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu zaznacza, iż nabór wniosków o dofinansowanie realizacji projektów w ramach konkursów zamkniętych nr 1/POKL/8/E/1.1/12 oraz nr 1/POKL/9/E/1.1/12 ogłoszonych w dniu 28.11.2012 r., prowadzony jest zgodnie z zapisami dotychczasowej wersji SzOP PO KL z dnia 01.07.2012 r.