Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Wsparcie techniczne (Help Desk) dla użytkowników systemu PEFS 2007

data publikacji: 15-01-2013

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż Instytucja Zarządzająca Programem Operacyjnym Kapitał Ludzki (PO KL) udostępniła usługę wsparcia technicznego dla użytkowników systemu PEFS 2007 (Baza lokalna PEFS 2007 i Formularz PEFS 2007). Usługi Help Desk będą świadczone od 3 grudnia 2012 r. do 3 lipca 2013 r.

Ponadto, WUP w Poznaniu zaznacza, iż należy ściśle przestrzegać Procedury zgłaszania problemów z obsługą oraz nieprawidłowości w funkcjonowaniu Systemu PEFS 2007 w zakresie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, w szczególności niedopuszczalne jest przesyłanie bezpośrednio na adres e-mail Help Desk Formularzy PEFS 2007 lub zrzutów ekranu (z ang. screenshoot) zawierających dane osobowe.

Do pobrania: