Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Konsultacje dotyczące systemu zapewnienia jakości usług szkoleniowych świadczonych przez instytucje edukacyjne

data publikacji: 16-01-2013

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż Ministerstwo Rozwoju Regionalnego we współpracy z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości zainicjowało prace nad stworzeniem systemu zapewnienia jakości usług szkoleniowych świadczonych przez instytucje edukacyjne. Celem systemu jest wypracowanie jednolitych standardów świadczenia usług rozwojowych, a także stworzenie ogólnopolskiej bazy podmiotów świadczących usługi edukacyjne finansowane ze środków publicznych. Uruchomienie Bazy planowane jest w nowym okresie programowania 2014 - 2020.

W związku z powyższym w Warszawie w dniach 21-22.01.2013 r. w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w Departamencie Rozwoju Kapitału Ludzkiego, ul. Pańska 81/83, tel. 22 432-80-80, odbędą się konsultacje podczas których zostaną poruszone następujące tematy: co to jest jakość, co to są usługi rozwoju oraz w oparciu o jakie kryteria dokonywać wpisu do Bazy www.inwestycjawkadry.pl.

W przedmiotowych konsultacjach mogą wziąć udział podmioty świadczące usługi szkoleniowe. Potwierdzenie udziału w ww. spotkaniu należy zgłaszać bezpośrednio do PARP w Warszawie.