Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Podpisane umowy w ramach Poddziałania 8.1.2

data publikacji: 27-03-2009

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż zatwierdził w ramach Poddziałania 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie – projekty konkursowe Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki następujący wniosek o dofinansowanie realizacji projektu.

Tytuł projektu: Reorientacja zawodowa twoją szansą
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Kwant Sp. z o.o., ul. Promienista 77, 60 – 276 Poznań
Wartość projektu: 269 545,28 zł
Wartość dofinansowania: 269 545,28 zł
Liczba zdobytych punktów: 83 pkt.
Data podpisania umowy: 25-09-2008 r.

Tytuł projektu: Nowy zawód – nowe szanse na rynku pracy.
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Polsko - Niemieckie Przedsiębiorstwo Doradztwa, Szkolenia i Konsultingu „Profi – Kurs” Sp. z o.o., ul. Winna 2a, 61 – 658 Poznań.
Wartość projektu: 255 614,80 zł.
Wartość dofinansowania: 255 614,80 zł.
Liczba zdobytych punktów: 74,5 pkt.
Data podpisania uchwały: 29.09.2008 r.

Tytuł projektu: Czas na zmiany – szkolenia dla osób odchodzących z rolnictwa
z Wielkopolski
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Szkoleniowiec Spółka z o. o., ul. Obornicka 229,
60 – 650 Poznań
Wartość projektu: 955 429,62 zł
Wartość dofinansowania: 955 429,62 zł
Liczba zdobytych punktów: 74,5 pkt.
Data podpisania umowy: 24-09-2008 r.

Tytuł projektu: Milowy krok w rozwoju regionu
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Konińska Izba Gospodarcza, ul. Powstańców Wielkopolskich 16, 62 – 510 Konin
Wartość projektu: 318 812,54 zł
Wartość dofinansowania: 318 812,54 zł
Liczba zdobytych punktów: 67,5 pkt.
Data podpisania umowy: 30-09-2008 r.

Tytuł projektu: „Formalne programy nauczania a zapotrzebowanie na rynku pracy
w Wielkopolsce.”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Edustacja.pl Sp. z o.o., ul. Strzeszyńska 269 A,
60-479 Poznań
Wartość projektu: 614 600,00 zł
Wartość dofinansowania: 614 600,00 zł
Liczba zdobytych punktów: 79 pkt.
Data podpisania umowy: 17-10-2008 r.

Tytuł projektu: Kwalifikacje pozarolnicze szansą rozwoju zawodowego
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Grupa Doradcza Projekt, ul. Mogilska 11/11
31 – 542 Kraków
Wartość projektu: 474 640,00 zł
Wartość dofinansowania: 474 640,00 zł
Liczba zdobytych punktów: 71 pkt.
Data podpisania umowy: 31-10-2008 r.

Tytuł projektu: Certyfikacja kompetencji personelu szansą dla pracowników zagrożonych procesami restrukturyzacyjnymi
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Europejska Grupa Doradcza Sp. z o.o., ul. A. Mickiewicza 29, 40-923 Katowice
Wartość projektu: 1 224 840,00 zł
Wartość dofinansowania: 1 224 840,00 zł
Liczba zdobytych punktów: 73 pkt.
Data podpisania umowy: 13-11-2008 r.

Tytuł projektu: Outplacement Twoją Szansą
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o., ul. Piekary 19, 61 – 823 Poznań
Wartość projektu: 578 249,21 zł
Wartość dofinansowania: 578 249,21 zł
Liczba zdobytych punktów: 72 pkt.
Data podpisania umowy: 18-11-2008 r.

Tytuł projektu: AGROR – nowe kwalifikacje, większe dochody, lepsze życie na wsi
Nazwa i siedziba Beneficjenta: AGROR, 60-643 Poznań, ul. Źródlana 20
Wartość projektu: 773 765,00 zł
Wartość dofinansowania: 773 765,00 zł
Liczba zdobytych punktów: 61,5 pkt.
Data podpisania umowy: 24-11-2008 r.

Tytuł projektu: „Nowe kompetencje dla osób odchodzących z rolnictwa”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: COMBIDATA Poland Sp. z o.o., ul. Emilii Plater 12, 81-777 Sopot
Wartość projektu: 508 189,20 zł
Wartość dofinansowania: 508 189,20 zł
Liczba zdobytych punktów: 66 pkt.
Data podpisania umowy: 04-12-2008 r.

Tytuł projektu: Zawód kierowcy gwarancją pozostania na rynku pracy
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Ośrodek Szkolenia Kierowców PEGAZ Stanisław Filoda, os. Parkowe 18/16, 64-700 Czarnków
Wartość projektu: 344 608,00 zł
Wartość dofinansowania: 344 608,00 zł
Liczba zdobytych punktów: 69 pkt.
Data podpisania umowy: 28-11-2008 r.

Tytuł projektu: „Wsparcie dla pracowników z branż restrukturyzowanych
w Wielkopolsce”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Polsko – Niemieckie Przedsiębiorstwo Doradztwa, Szkolenia i Konsultingu „Profi - Kurs” Sp. z o.o. , ul. Winna 2A, 61-658 Poznań
Wartość projektu: 393 650,00 zł
Wartość dofinansowania: 393 650,00 zł
Liczba zdobytych punktów: 77,5 pkt.
Data podpisania umowy: 10-12-2008 r.

Tytuł projektu: Subregion koniński – od wiedzy do biznesu
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Konińska Izba Gospodarcza, ul. Powstańców Wielkopolskich 16, 62-510 Konin
Wartość projektu: 192 299,50 zł
Wartość dofinansowania:192 299,50 zł
Liczba zdobytych punktów: 75 pkt.
Data podpisania umowy: 15-12-2008 r.

Tytuł projektu: „Nowa Rola”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Stowarzyszenie B-4, ul. Sokoła 4a/2, 35-010 Rzeszów
Wartość projektu: 498 730,00 zł
Wartość dofinansowania: 498 730,00 zł
Liczba zdobytych punktów: 70,5 pkt.
Data podpisania umowy: 18-12-2008 r.

Tytuł projektu: Reorientacja zawodowa twoją szansą
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Szkolenia, Doradztwo Zawodowe Kwant Sp. z o.o., ul. Seneki 6, 60 – 461 Poznań
Wartość projektu: 334 668,40 zł
Wartość dofinansowania: 334 668,40 zł
Liczba zdobytych punktów: 89 pkt.
Data podpisania umowy: 29-12-2008 r.

Tytuł projektu: „Szkolenia dla osób odchodzących z rolnictwa”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Polsko – Niemieckie Przedsiębiorstwo Doradztwa, Szkolenia i Konsultingu „Profi - Kurs” Sp. z o.o., ul. Winna 2A, 61-658 Poznań
Wartość projektu: 410 974,00 zł
Wartość dofinansowania: 410 974,00 zł
Liczba zdobytych punktów: 85 pkt.
Data podpisania umowy: 31-12-2008 r.

Tytuł projektu: Razem – partnerstwo na rzecz rynku pracy
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Wielkopolska Izba Przemysłowo – Handlowa, ul. Głogowska 26, 60-734 Poznań
Wartość projektu: 536 771,80 zł
Wartość dofinansowania: 536 771,80 zł
Liczba zdobytych punktów: 73,5 pkt.
Data podpisania umowy: 30-12-2008 r.