Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Generator Wniosków Aplikacyjnych – Edytor (GWA-E) w wersji 8.6.1 off-line

data publikacji: 31-01-2013

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż w dniu 31 stycznia 2013 r. została udostępniona wersja 8.6.1 Generatora Wniosków Aplikacyjnych - Edytor (generator off-line) będąca odpowiednikiem wersji on-line.

Generator Wniosków Aplikacyjnych – Edytor jest odpowiednikiem narzędzia dostępnego przez Internet. Aplikację można zainstalować lokalnie na komputerze użytkownika, tym samym w trakcie pracy nie będzie wymagane stałe podłączenie do sieci Internet.

Generator Wniosków Aplikacyjnych – Edytor jest kompatybilny z wersją dostępną przez Internet, jak również z plikami XML (zip_pokl) wygenerowanymi we wcześniejszej wersji Generatora Wniosków Aplikacyjnych. Generator Wniosków Aplikacyjnych – Edytor jest zgodny z następującymi systemami operacyjnymi: MS-Windows 2000/XP/Vista/7.

Rozpoczynając instalację aplikacji lokalnie na komputerze użytkownika proszę zapoznać się z poniższą Instrukcją instalacji aplikacji Generator Wniosków Aplikacyjnych – Edytor.

Przed złożeniem wniosku o dofinansowanie projektu prosimy o wczytanie pliku XML (zip_pokl) do Generatora Wniosków Aplikacyjnych dostępnego przez Internet w celu uniknięcia sytuacji, że wniosek zostanie złożony w innej wersji aplikacji niż aktualnie obowiązująca oraz dokonania ostatecznej:

  • walidacji danych za pomocą przycisku „Sprawdź”; 
  • zapisania ostatecznej wersji wniosku do pliku XML (zip_pokl); 
  • wygenerowania pliku PDF w celu wydrukowania wniosku o dofinansowanie projektu; 
  • weryfikacji zgodności sumy kontrolnej wydruku i wersji elektronicznej wniosku.

Do pobrania: