Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Lista rankingowa w ramach konkursu zamkniętego nr PO KL/7.4/1/12

data publikacji: 01-02-2013

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu przedstawia listę rankingową wniosków o dofinansowanie realizacji projektów przekazanych do oceny merytorycznej stworzoną na podstawie wyników obrad Komisji Oceny Projektów, która odbyła się w dniach 17.10.2012 – 17.12.2012 r., w ramach konkursu zamkniętego nr PO KL/7.4/1/12 dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII, Działanie 7.4 Niepełnosprawni na rynku pracy.

Do pobrania: