Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2013 r. zmieniające Rozporządzenie w sprawie sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej, informacji o nieudzieleniu takiej pomocy oraz sprawozdań o zaległościach przedsiębiorców we wpłatach świadczeń należnych na rzecz sektora finansów publicznych

data publikacji: 07-02-2013

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu przypomina iż w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 stycznia 2013 r. (poz. 113) ogłoszone zostało Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2013 r. zmieniające Rozporządzenie w sprawie sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej, informacji o nieudzieleniu takiej pomocy oraz sprawozdań o zaległościach przedsiębiorców we wpłatach świadczeń należnych na rzecz sektora finansów publicznych. Zmianie uległy m.in. terminy przekazywania sprawozdań, a także zakres zbieranych w sprawozdaniu informacji. Do 7 dni został skrócony termin przekazania sprawozdania o udzielonej pomocy publicznej lub zmianie jej wartości.

Przepisy rozporządzenia stosuje się po raz pierwszy do sprawozdań zawierających informacje o pomocy publicznej udzielonej od dnia wejścia w życie ww. rozporządzenia oraz sprawozdań zawierających informacje o zaległościach przedsiębiorców we wpłatach świadczeń należnych na rzecz sektora finansów publicznych według stanu na koniec 2012 r.

Pełne brzmienie rozporządzenia, wraz z nowym wzorem Sprawozdania o udzielonej pomocy publicznej, dostępne jest na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (http://www.uokik.gov.pl).