Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Generator Wniosków Płatniczych w wersji 6.4.0

data publikacji: 11-02-2013

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż w dniu 11 lutego 2013 r. udostępniony został Generator Wniosków Płatniczych w wersji 6.4.0. W ramach ww. wersji wprowadzono następujące zmiany:

  • aktualizacja słowników wskaźników pomiaru celu w części postępu rzeczowego, 
  • wprowadzenie w części Harmonogram mechanizmu sumującego dla kolumn: Planowane wydatki i Planowana kwota wnioskowana, 
  • wprowadzenie rozwiązań w tabeli 7 Postępu rzeczowego w zakresie ułatwienia edycji wniosku m.in. pełna skalowalność tabeli, automatyczne uzupełnianie kolumny 3 wartością „Nie określono”, możliwość edycji danych tabeli w osobnym, większym oknie, 
  • zapewnienie możliwości edycji w tabeli 8 Postępu rzeczowego własnych wskaźników efektywności zatrudnieniowej, 
  • aktualizację instrukcji wniosku beneficjenta o płatność.

Dla wniosków o płatność składanych za okres do 28 lutego 2013 r. istnieje możliwość skorzystania jeszcze z Generatora w wersji 5.3.2. Po tym terminie wszystkie wnioski będą musiały być składane wyłącznie z wykorzystaniem nowej wersji GWP.

Wprowadzenie nowych funkcjonalności aplikacji nie wpłynie na brak kompatybilności plików przygotowanych we wcześniejszej wersji Generatora Wniosków Płatniczych.

Do pobrania: