Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Projekt pt.: "Wielkopolski program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych", Poddziałanie 9.1.3 PO KL – ogłoszenie Listy rankingowej

data publikacji: 14-02-2013

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż Oddział Projektów Własnych zakończył ocenę Wniosków o przyznanie stypendium w ramach projektu pt. „Wielkopolski program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych”, Poddziałanie 9.1.3 PO KL. Łącznie oceniono 586 Wniosków, co pozwoliło na wyłonienie 497 osób rekomendowanych do otrzymania stypendium.

Załącznik:

Projekt własny Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu, realizowany w ramach Poddziałania 9.1.3 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego