Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Konkurs RegioStars 2014

data publikacji: 14-02-2013

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż Dyrekcja Generalna ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej Komisji Europejskiej ogłosiła kolejną edycję konkursu RegioStars. Jego celem jest identyfikacja dobrych praktyk w zakresie rozwoju regionalnego, które mogą stać się inspiracją dla innych regionów. Nagradzane są najbardziej innowacyjne projekty zrealizowane przy wsparciu środków unijnej polityki spójności. Spośród nadesłanych zgłoszeń zostanie wybranych 27 finalistów (po jednym z każdego państwa członkowskiego UE), którzy będą walczyli o nagrody w pięciu poniżej wymienionych kategoriach. Ponadto, wybrani finaliści będą mieli możliwość zaprezentowania swoich projektów na tegorocznym Tygodniu Regionów i Miast OPEN DAYS 2013.
Kategorie tegorocznej edycji to:

  1. Inteligentny wzrost: innowacje w sektorze MŚP; 
  2. Zrównoważony wzrost: zielony wzrost i miejsca pracy w biogospodarce; 
  3. Wzrost sprzyjający włączeniu: tworzenie miejsc pracy dla młodej generacji; 
  4. Citystar: projekty inwestycyjne w dziedzinie zrównoważonego transportu miejskiego; 
  5. Duże Projekty Inwestycyjne: efektywność energetyczna i gospodarka niskowęglowa.

Zgłoszenia należy przesyłać do 19 kwietnia 2013 r. na adres: REGIO-STARS@ec.europa.eu. Zwycięzcy zostaną ogłoszeni na początku 2014 roku. Szczegółowe informacje na temat konkursu znajdują się na stronie internetowej Komisji Europejskiej.