Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Lista rankingowa w ramach konkursu otwartego nr PO KL/9.2/1/12 (po protestach)

data publikacji: 15-02-2013

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu przedstawia listę rankingową wniosków o dofinansowanie realizacji projektów, stworzoną na podstawie wyników obrad Komisji Oceny Projektów, w wyniku pozytywnie rozpatrzonego środka odwoławczego, która odbyła się w dniu 31 listopada 2012 r., w ramach konkursu otwartego nr PO KL/9.2/1/12 dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX, Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego.

Do pobrania: