Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Lista rankingowa w ramach konkursu otwartego nr PO KL/9.6.1/1/12

data publikacji: 15-02-2013

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu przedstawia listę rankingową wniosków o dofinansowanie realizacji projektów, stworzoną na podstawie wyników obrad Komisji Oceny Projektów, która odbyła się w dniach 22 października – 13 listopada 2012 r., w ramach konkursu otwartego nr PO KL/9.6.1/1/12 dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX, Poddziałanie 9.6.1 Upowszechnienie kształcenia osób dorosłych w formach szkolnych.

Do pobrania: