Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Zaproszenie na spotkanie informacyjne w dniu 1 marca 2013 r.

data publikacji: 20-02-2013

                         

Spotkanie informacyjne współfinansowane ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu
zaprasza potencjalnych Beneficjentów PO KL (projektodawców) na spotkanie informacyjne:

Konkursy planowane do ogłoszenia w 2013 r. w ramach komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie wielkopolskim oraz zmiany
w dokumentach programowych

Spotkanie informacyjne odbędzie się dnia 1 marca 2013 r.
Miejsce: siedziba Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu,
ul. Kościelna 37, Budynek B, sala 55

Harmonogram spotkania:
10:30-11:00 Rejestracja uczestników spotkania informacyjnego
11:00-11:10 Rozpoczęcie. Powitanie uczestników spotkania
11:10-11:55 Nowe konkursy planowane do ogłoszenia w 2013 r. w ramach
komponentu regionalnego PO KL w Wielkopolsce (kryteria dostępu
i strategiczne wyboru projektów na podstawie wyciągów z Planu Działania
na rok 2013 dla Priorytetów VI - IX)
11:55-12:30 Najważniejsze zmiany w dokumentach programowych
12:30 Zakończenie

Warunkiem udziału w spotkaniu informacyjnym jest przesłanie formularza zgłoszeniowego pocztą elektroniczną na adres: infoefs@wup.poznan.pl. Zgłoszenie należy przesłać do dnia 26 lutego 2013 r. O zakwalifikowaniu się do udziału w spotkaniu będzie decydowała kolejność zgłoszeń. W przypadku dużej liczby zgłoszeń, organizator zastrzega sobie prawo przyjęcia jednej osoby z danej instytucji. Osoby zakwalifikowane zostaną powiadomione telefonicznie najpóźniej 27 lutego 2013 r. Udział w spotkaniu jest bezpłatny.

Szczegółowych informacji udziela:
Punkt Informacji i Promocji Europejskiego Funduszu Społecznego
tel. 61 846 38 23

Do pobrania: