Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Zaproszenie na spotkanie informacyjne w dniu 1 marca 2013 r. (druga grupa)

data publikacji: 27-02-2013

                         

W związku z dużym zainteresowaniem udziałem w Spotkaniu informacyjnym współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
na temat

Konkursy planowane do ogłoszenia w 2013 r. w ramach komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie wielkopolskim oraz zmiany
w dokumentach programowych

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu
zaprasza potencjalnych Beneficjentów PO KL (projektodawców), którzy nie zostali zakwalifikowani na przedpołudniowe spotkanie, na drugą grupę spotkania informacyjnego

DRUGA GRUPA DLA UCZESTNIKÓW ZAKWALIFIKOWANYCH NA LISTĘ REZERWOWĄ W RAMACH PROWADZONEJ REKRUTACJI

Spotkanie informacyjne odbędzie się dnia 1 marca 2013 r. o godz. 13.00
Miejsce: siedziba Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu,
ul. Kościelna 37, Budynek B, sala 55

Harmonogram spotkania:
13:00-13:30 Rejestracja uczestników spotkania informacyjnego
13:30-13:40 Rozpoczęcie. Powitanie uczestników spotkania
13:50-14:25 Nowe konkursy planowane do ogłoszenia w 2013 r. w ramach
komponentu regionalnego PO KL w Wielkopolsce (kryteria dostępu
i strategiczne wyboru projektów na podstawie wyciągów z Planu Działania
na rok 2013 dla Priorytetów VI - IX)
14:25-15:00 Najważniejsze zmiany w dokumentach programowych
15:00 Zakończenie

Osoby zakwalifikowane do drugiej grupy zostaną powiadomione telefonicznie. Udział w spotkaniu jest bezpłatny.

Szczegółowych informacji udziela:
Punkt Informacji i Promocji Europejskiego Funduszu Społecznego
tel. 61 846 38 23