Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

PEFS 2007 Walidator w wersji 3.0

data publikacji: 01-03-2013

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż Instytucja Zarządzająca Programem Operacyjnym Kapitał Ludzki udostępniła aplikację Formularz PEFS 2007 Walidator w wersji 3.0. Jest to narzędzie pozwalające ocenić jakość danych wprowadzonych do Formularza PEFS 2007 w wersji 3.0. Narzędzie pełni dwie funkcje:

  • naprawia najczęściej popełniane błędy (m.in. format daty),
  • przygotowuje zestawienie błędnych i brakujących danych w badanym Formularzu PEFS 2007 w wersji 3.0

Instytucja Zarządzająca PO KL zaleca, aby wszyscy beneficjenci korzystający z Formularza PEFS 2007 w wersji 3.0 przed złożeniem pliku we właściwej instytucji sprawdzili dane zgromadzone w formularzu przy pomocy narzędzia Formularz PEFS 2007 – Walidator 3.0. Jednocześnie Beneficjenci korzystający z Formularza PEFS 2007 w wersji 2.0 nadal powinni korzystać z aplikacji Formularz PEFS 2007 – Walidator w wersji 2.0

Plik do pobrania:

  1. PEFS 2007 Walidator w wersji 3.0