Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Zamknięcie naboru, wyłonienie przedstawicieli gmin oraz powiatów województwa wielkopolskiego do udziału w pracach PKM PO KL WW

data publikacji: 06-03-2013

Z uwagi na złożenie tylko jednego zgłoszenia poprawnego pod względem formalnym Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż głosowanie na członka Podkomitetu Monitorującego Program Operacyjny Kapitał Ludzki Województwa Wielkopolskiego (PKM PO KL WW) 2007-2013 w ramach procedury uzupełnienia składu osobowego PKM PO KL WW nie zostanie przeprowadzone.

W związku z powyższym zgłoszeni kandydaci reprezentujący gminy i powiaty zostaną powołani do składu PKM PO KL WW.

Lp.
 
Nazwa organizacji zgłaszającej kandydatów
 
Kandydat na członka
Stanowisko
Kandydat na zastępcę członka
Stanowisko
1
Miasto Konin
Michał Janiak
Specjalista ds. Funduszy UE/nauczyciel,
Zespół Szkół im. M. Kopernika w Koninie
Katarzyna Ławniczak
Inspektor,
Urząd Miejski w Koninie