Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Podpisane umowy w ramach Poddziałania 9.6.1

data publikacji: 12-04-2013

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż zatwierdził w ramach Działania 9.6 Upowszechnienie uczenia się dorosłych, Poddziałania 9.6.1 Upowszechnienie kształcenia osób dorosłych w formach szkolnych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki następujące wnioski o dofinansowanie realizacji projektu.

Numer konkursu: PO KL/9.6.1/1/12
Tytuł projektu: „Kształcenie drogą do kariery”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Centrum Szkoleniowe WIEDZA, ul. Chopina 21 H, 62-510 Konin
Wartość projektu: 480 488,78 PLN
Wartość dofinansowania: 480 488,78 PLN
Liczba zdobytych punktów: 86,00 pkt.
Data podpisania umowy: 19.02.2013

Numer konkursu: POKL/9.6.1/1/12
Tytuł projektu: „Program formalnego potwierdzania kwalifikacji w zawodach rzemieślniczych oraz ich legalizacji w UE odpowiedzią na zapotrzebowanie wielkopolskiego rynku pracy”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Aldeo Systemy Zarządzania Sp. z o.o., ul. Czachowskiego 34, 26-600 Radom.
Wartość projektu: 472 606,56 zł
Wartość dofinansowania: 472 606,56 zł
Liczba zdobytych punktów: 80,00 pkt.
Data podpisania umowy: 20.03.2013