Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

System zapewnienia jakości usług rozwojowych

data publikacji: 11-03-2013

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, że Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, na zlecenie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, przystępuje do opracowania koncepcji „Systemu zapewnienia jakości usług rozwojowych”, który będzie wspierał wydatkowanie środków EFS w nowej perspektywie finansowej UE.

System skierowany jest z jednej strony do przedsiębiorców i ich pracowników, którzy będą mogli za pośrednictwem rejestru pozyskać informacje o dostępnych usługach rozwojowych (szkoleniach, doradztwie, projektach zmiany, mentoringu czy coachingu), z drugiej zaś strony otrzymać wsparcie przy diagnozie potrzeb i zamawianiu usług edukacyjnych.

Celem nadrzędnym stworzenia Systemu jest zwiększenie rynku usług rozwojowych w Polsce, który docelowo powinien mieć bezpośredni wpływ na rozwój kształcenia ustawicznego w Polsce.

Szczegółowe informacje o systemie oraz o postępach prac związanych z jego tworzeniem znajdują się na stronie internetowej PARP - http://www.parp.gov.pl/index/index/1997.

Aktualnie trwa proces konsultacji społecznych dotyczących szczegółowych założeń tego systemu. Najbliższe spotkanie odbędzie się w siedzibie PARP w dniach 18-19 marca br. W przypadku pytań należy kontaktować się z Panią Justyną Bednarz (justyna_bednarz@parp.gov.pl, tel. 22 432 82 61).