Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Konkurs Regaty Rozwoju: Liderzy Innowacji i Współpracy Ponadnarodowej PO KL 2007 – 2013

data publikacji: 15-03-2013

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż Centrum Projektów Europejskich Krajowa Instytucja Wspomagająca PO KL zaprasza do udziału w konkursie Regaty Rozwoju: Liderzy Innowacji i Współpracy ponadnarodowej PO KL 2007-2013.

Konkurs skierowany jest do beneficjentów realizujących projekty innowacyjne oraz projekty współpracy ponadnarodowej. W konkursie mogą brać udział:

  • w kategorii Liderzy Innowacji PO KL: tylko Ci beneficjenci, w stosunku do których właściwa Instytucja Pośrednicząca pierwszego stopnia (IP) bądź Instytucja Pośrednicząca drugiego stopnia (IP2), wydała decyzję o pozytywnej walidacji produktu finalnego najpóźniej do dnia 19 kwietnia 2013 r.
  • w kategorii Liderzy Współpracy Ponadnarodowej PO KL: tylko te projekty innowacyjne z komponentem ponadnarodowym, projekty standardowe z komponentem ponadnarodowym oraz wyodrębnione projekty współpracy ponadnarodowej, których realizacja zakończyła się najpóźniej do dnia 19 kwietnia 2013 r.

Szczegółowe informacje na temat konkursu znaleźć można na stronie internetowej KIW PO KL www.kiw-pokl.org.pl w zakładce Aktualności.