Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Stoisko Informacyjne Europejskiego Funduszu Społecznego i Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 15 – 17 marca 2013 r. podczas Targów Edukacyjnych

data publikacji: 15-03-2013

                          

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu
zaprasza do odwiedzenia

Stoiska Informacyjnego Europejskiego Funduszu Społecznego
i Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w dniach 15 - 17 marca 2013 r.
podczas Targów Edukacyjnych
na Międzynarodowych Targach Poznańskich

W programie spotkania m. in.:

  • informowanie o aktualnych oraz planowanych naborach wniosków o dofinansowanie realizacji projektów w ramach komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
  • udzielanie bezpłatnych informacji w zakresie możliwości uzyskania wsparcia ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,
  • możliwość uzyskania materiałów informacyjnych i promocyjnych dotyczących Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki i Europejskiego Funduszu Społecznego,
  • porady na temat dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej, szkoleń, kursów zawodowych oraz studiów podyplomowych współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego,
  • wskazywanie źródeł informacji (Punkty Informacyjne, RO EFS, strony internetowe, dokumenty i wytyczne programowe).

Zainteresowanych zapraszamy w dniach 15 - 16 marca 2013 r., (w godzinach od 10:00 do 18:00) oraz 17 marca 2013 r., (w godzinach od 10:00 do 16:00) na Międzynarodowe Targi Poznańskie (Pawilon 7A, stoisko nr 3).

Informacji na temat Stoiska Informacyjnego EFS i PO KL udziela:
Punkt Informacji i Promocji Europejskiego Funduszu Społecznego
tel. 61 846 38 23

Człowiek – najlepsza inwestycja

Stoisko Informacyjne EFS i PO KL współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego