Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Lista rankingowa w ramach konkursu otwartego nr PO KL/8.1.2/1/12 (po proteście)

data publikacji: 19-03-2013

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu przedstawia listę rankingową wniosków o dofinansowanie realizacji projektów przekazanych do oceny merytorycznej po pozytywnie rozpatrzonym środku odwoławczym (proteście), stworzoną na podstawie wyników obrad Komisji Oceny Projektów, która odbyła się w dniu 14.01.2012 r., w ramach konkursu otwartego nr POKL/8.1.2/1/12 dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VIII, Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie – projekty konkursowe.

Do pobrania: