Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Lista rankingowa w ramach konkursu zamkniętego nr 1/POKL/8/E.1.1/12

data publikacji: 20-03-2013

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu przedstawia listę rankingową wniosków o dofinansowanie realizacji projektów przekazanych do oceny merytorycznej, stworzoną na podstawie wyników obrad Komisji Oceny Projektów, która odbyła się w dniach 11-20.02.2013 r., w ramach konkursu zamkniętego nr 1/POKL/8/E.1.1/12 na projekty z komponentem ponadnarodowym dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VIII, Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.3 Wzmacnianie lokalnego partnerstwa na rzecz adaptacyjności.

Do pobrania: