Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Zmiany Planu działania na rok 2013 dla Priorytetu IX województwa wielkopolskiego

data publikacji: 27-03-2013

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż Instytucja Zarządzająca Programem Operacyjnym Kapitał Ludzki, działając na podstawie uchwały nr 118 Komitetu Monitorującego PO KL z dnia 14 marca 2013 r. zatwierdziła zmiany w opracowanym przez Instytucję Pośredniczącą Planie działania na rok 2013 dla Priorytetu IX województwa wielkopolskiego. Wprowadzone modyfikacje dotyczą uaktualnienia do zmiany Szczegółowego Opisu Priorytetów PO KL w ramach Poddziałania 9.1.1, zmiany Beneficjenta projektu systemowego eSzkoła Wielkopolska – Cyfrowa Dziecięca Encyklopedia Wielkopolan w ramach Poddziałania 9.1.2 oraz wprowadzenia fiszki konkursowej Poddziałania 9.6.2 na 2013 r.

Do pobrania: