Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Zmiany Planu działania na rok 2013 dla Priorytetu VII województwa wielkopolskiego

data publikacji: 28-03-2013

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż w związku ze zmianą z dniem 1 stycznia 2013 r. Szczegółowego Opisu Priorytetów PO KL dokonana została aktualizacja Planu działania na rok 2013 dla Priorytetu VII.

Modyfikacje dotyczą wprowadzenia typu operacji nr 12 w ramach Poddziałania 7.2.1 oraz uzupełnienia zapisów typu operacji nr 1 w ramach Działania 7.4 PO KL.

Do pobrania: