Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Zmiany Planu działania na rok 2013 dla Priorytetu VI województwa wielkopolskiego

data publikacji: 28-03-2013

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż dokonał zmiany w Planie działania na rok 2013 dla Priorytetu VI. Wprowadzone modyfikacje dotyczą uaktualnienia do zmian Szczegółowego Opisu Priorytetów PO KL w ramach Poddziałania 6.1.1 (w konkursie A.1 rozszerzono typ operacji nr 4 oraz dodano typ operacji nr 5).

Do pobrania: