Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Nowa wersja GWA - składanie wniosków

data publikacji: 09-10-2008

W związku ze zmianą Generatora Wniosków Aplikacyjnych (GWA) na wersję nr 3.2, Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż wnioski o dofinansowanie realizacji projektu składane w odpowiedzi na konkursy ogłoszone przez WUP w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki będą przyjmowane w starej wersji GWA nr 2.1. do dnia 10 października 2008 r. włącznie. Wnioski przygotowane w starej wersji Generatora, które wpłyną do WUP w Poznaniu po 10 października br. (liczy się data wpływu do WUP) zostaną odrzucone z przyczyn formalnych.