Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Ogłoszenie naboru wniosków w ramach konkursu zamkniętego nr PO KL/9.6.2/1/13

data publikacji: 29-03-2013

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż w dniu 29.03.2013 r. ogłoszony zostaje konkurs zamknięty nr PO KL/9.6.2/1/13 w ramach komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki:

  • w ramach Działania 9.6 Upowszechnienie uczenia się dorosłych, Poddziałania 9.6.2 Podwyższanie kompetencji osób dorosłych w zakresie ICT i znajomości języków obcych.

nioski o dofinansowanie projektu można składać kurierem, pocztą lub osobiście od dnia 29.03.2013r. od godziny 7.30 do dnia 30.04.2013r. do godziny 15.30 w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu, ul. Kościelna 37, 60-537 Poznań, budynek C – sekretariat Funduszy Unii Europejskiej. Decyduje data wpływu wniosku do Instytucji Organizującej Konkurs (IOK).

Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotowych konkursów wraz z Dokumentacją konkursową są dostępne na stronie internetowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu w zakładce Menu/Konkursy/Nabór projektów.