Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Ogłoszenie naboru wniosków w ramach konkursu zamkniętego nr PO KL/7.2.1/1/13

data publikacji: 29-03-2013

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż w dniu 29 marca 2013 r. ogłoszony zostaje konkurs zamknięty numer PO KL/7.2.1/1/13 w ramach komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki:

  • w ramach Działania 7.2 Promocja integracji społecznej, Poddziałania 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Wnioski o dofinansowanie projektu można składać kurierem, pocztą lub osobiście od dnia 29 marca 2013 r. do dnia 29 kwietnia 2013 r. w godzinach od 7.30 do 15.30 w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu, ul. Kościelna 37, 60-537 Poznań, budynek C – sekretariat Funduszy Unii Europejskiej. Decyduje data wpływu wniosku do Instytucji Organizującej Konkurs (IOK).

Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotowego konkursu wraz z Dokumentacją konkursową są dostępne na stronie internetowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu w zakładceMenu/Konkursy/Nabór projektów.