Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Zaproszenie na Europejskie Dni Pracy – Poznań 2013 w dniu 17.04.2013 r.

data publikacji: 03-04-2013

                         

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu
zaprasza na

Europejskie Dni Pracy – Poznań 2013

Data: 17.04.2013 r., godz. 11:00 – 17:00
Miejsce: Hotel Novotel Centrum Plac Andrersa 1, Poznań

Podczas Europejskich Dni Pracy – Poznań 2013 będzie prowadzone stoisko informacyjne EFS i PO KL, gdzie pracownicy Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu udzielać będą potencjalnym uczestnikom projektów oraz potencjalnym Beneficjentom (projektodawcom) informacji na temat możliwości uzyskania wsparcia oraz dofinansowania projektów w ramach komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Osoby zainteresowane będą miały możliwość uzyskania informacji na temat form wsparcia, między innymi dla osób bezrobotnych, niepełnosprawnych, planujących założenie własnej działalności gospodarczej, przedsiębiorców, szkół i placówek oświatowych, organizacji pozarządowych.

Ponadto, zostaną przeprowadzone warsztaty oraz wykłady na temat wsparcia z Europejskiego Funduszu Społecznego i Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Wykłady na temat EFS i PO KL:
13:30-14:00 Wsparcie na rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, sala wykładowa;
14:00-14:30 EFS szansą dla przedsiębiorców i pracowników przedsiębiorstw, sala wykładowa.

Warsztaty na temat EFS i PO KL:
11:00-12:00 EFS szansą dla niepełnosprawnych – jak skorzystać z oferowanego w ramach PO KL wsparcia?, sala B;
15:30-16:00 Szanse i możliwości, jakie EFS stwarza dla przedsiębiorców i pracowników przedsiębiorstw, sala A; 
16:00-16:30 EFS szansą dla ekonomii społecznej – jak z pomocą PO KL założyć działalność gospodarczą w formie spółdzielni socjalnej?, sala A.

Zapisy na warsztaty są prowadzone pod numerem telefonu 61 846 37 17 do dnia 16.04.2013r.

Szczegółowych informacji udziela:
Punkt Informacji i Promocji Europejskiego Funduszu Społecznego
tel. 61 846 38 23