Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

I posiedzenie Komisji Oceny Projektów w ramach konkursu zamkniętego nr PO KL/9.4/1/12 (po odwołaniach)

data publikacji: 03-04-2013

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, że I posiedzenie Komisji Oceny Projektów w wyniku pozytywnie rozpatrzonego środka odwoławczego w ramach konkursu zamkniętego nr PO KL/9.4/1/12 dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX, Działanie 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty rozpocznie się w dniu 8 kwietnia br.

Komisja Oceny Projektów dokona ocen merytorycznych wniosków, których protest został rozpatrzony pozytywnie.

Wyniki konkursu będą ogłoszone na stronie internetowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu.