Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Podpisane umowy w ramach Poddziałania 7.2.2

data publikacji: 10-07-2013

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż zatwierdził w ramach Poddziałania 7.2.2 Wsparcie ekonomii społecznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki następujące wnioski o dofinansowanie realizacji projektu.

Tytuł projektu: „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w subregionie kaliskim”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Fundacja im. Królowej Polski św. Jadwigi, ul. Wczasowa 8a, 62-040 Puszczykowo
Wartość projektu: 4 978 828,50 zł
Wartość dofinansowania: 4 978 828,50 zł
Liczba zdobytych punktów: 84,5 pkt.
Data podpisania umowy: 25.03.2013 r.

NR KONKURSU: PO KL/7.2.2/1/12
Tytuł projektu: „Koniński Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: STOWARZYSZENIE NA RZECZ SPÓŁDZIELNI SOCJALNYCH
ul. Chłapowskiego 15/1 61-504 Poznań
Wartość projektu: 4 863 020,92 zł
Wartość dofinansowania: 4 863 020,92 zł
Liczba zdobytych punktów: 85
Data podpisania umowy: 29.05.2013 r.

NR KONKURSU: PO KL/7.2.2/1/12
Tytuł projektu: „LOWES - Leszczyński Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich PISOP
Pl. Metziga 26/6 64-100 Leszno
Wartość projektu: 4 843 132,16 zł
Wartość dofinansowania: 4 843 132,16 zł
Liczba zdobytych punktów: 79,5
Data podpisania umowy: 05.06.2013 r.

Numer konkursu: PO KL/7.2.2/1/12
Tytuł projektu: Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarnej
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Fundacja Pomocy Wzajemnej Barka ul. Św. Wincentego 6/9, 61-003 Poznań
Wartość projektu: 5 530 965,00 zł
Wartość dofinansowania: 5 530 965,00 zł
Liczba zdobytych punktów: 81,50
Data podpisania umowy: 29.04.2013 r.

Tytuł projektu: „Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej dla Subregionu Pilskiego.”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Fundacja Rozwoju Nauki i Przedsiębiorczości, ul. Grudzieniec 64, 60-601 Poznań
Wartość projektu: 5 353 074,00 zł
Wartość dofinansowania: 5 353 074,00 zł
Liczba zdobytych punktów: 82 pkt.
Data podpisania umowy: 2.07.2013 r.