Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Podpisane umowy w ramach Działania 9.4

data publikacji: 02-04-2014

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż zatwierdził w ramach Działania 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki następujące wnioski o dofinansowanie realizacji projektu.

Numer konkursu: POKL/9.4/1/12
Tytuł projektu: „Język ICT – wspólny język”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Fundacja Inicjowania Rozwoju Społecznego, ul. Wierzbięcice 16/1, 61- 568 Poznań
Wartość projektu: 191 999,14 zł
Wartość dofinansowania: 163 199,14 zł
Liczba zdobytych punktów: 127,00 pkt.
Data podpisania umowy: 25.03.2013

Numer konkursu: POKL/9.4/1/12
Tytuł projektu: „Szkoła bliższa prawu - rozwijanie postaw obywatelskich uczniów poprzez doskonalenie nauczycieli”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Okręgowa Izba Radców Prawnych w Poznaniu, ul. Chwaliszewo 69, 61-105 Poznań
Wartość projektu: 493 317,65 zł
Wartość dofinansowania: 419 320,00 zł
Liczba zdobytych punktów: 112,00 pkt.
Data podpisania umowy: 11.03.2013

Numer konkursu: POKL/9.4/1/12
Tytuł projektu: „Nauczyciel na miarę XXI wieku”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: pwn.pl sp. z o.o.
ul. Grabiszyńska 281
53-234 Wrocław
Wartość projektu: 967 533,33 zł
Wartość dofinansowania: 822 403,33 zł
Liczba zdobytych punktów: 127,0 pkt.
Data podpisania umowy: 02.04.2013 r.

Numer konkursu: POKL/9.4/1/12
Tytuł projektu: „Technologie informacyjno-telekomunikacyjne w praktyce”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Kancelaria Rzeczoznawców Gospodarczych
Ekspert-Kujawy Sp. z o.o., ul. Dworcowa 65, 88-100 Inowrocław
Wartość projektu: 211 146,82 zł
Wartość dofinansowania: 179 474,80 zł
Liczba zdobytych punktów: 122,5 pkt.
Data podpisania umowy: 02.04.2013 r.

Numer konkursu: POKL/9.4/1/12
Tytuł projektu: „Języka angielski z elementami ICT dla nauczycieli z gminy Rakoniewice”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: B&T English House Karolina Naglik-Tatarynowicz, ul. 5-ego Stycznia 50, 64 – 200 Wolsztyn
Wartość projektu: 215 733,30 zł
Wartość dofinansowania: 183 373,30 zł
Liczba zdobytych punktów: 110,00 pkt.
Data podpisania umowy: 15.04.2013

Numer Projektu: POKL.09.04.00-30-001/13
Tytuł projektu: "Nikogo nie zgubić, każdego rozwinąć" - projekt edukacyjny dla szkół województwa wielkopolskiego
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Kuratorium Oświaty w Poznaniu
ul. Kościuszki 93 B 61-716 Poznań
Wartość projektu: 4 924 946,83 PLN
Wartość dofinansowania: 4 186 204,19 PLN
Data podpisania umowy: 22.03.2013

Numer konkursu: POKL/9.4/1/12
Tytuł projektu: „E belfer - przygotowanie nauczycieli z Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Pudliszkach do stosowania e-learningu w nauczaniu i samokształceniu”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Gmina Krobia/ Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Pudliszkach, ul. Szkolna 20, 63-842 Pudliszki
Wartość projektu: 52 896,00 zł
Wartość dofinansowania: 44 961,60 zł
Liczba zdobytych punktów: 116,5 pkt.
Data podpisania umowy: 22.04.2013r.

Numer konkursu: PO KL/9.4/1/12
Tytuł projektu: "KATO Kaliska Akademia Trenerów Oświaty”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego/Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu, ul Wrocławska 182, 62-800 Kalisz
Wartość projektu: 887 611,76 zł
Wartość dofinansowania: 754 470,00 zł
Liczba zdobytych punktów: 111,5 pkt.
Data podjęcia uchwały: 28.03.2013 r.

Numer konkursu: POKL/9.4/1/12
Tytuł projektu: „Trener i doradca – 2 filary rynku kształcenia ustawicznego”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
Al. Niepodległości 2, 61-874 Poznań
Wartość projektu: 1 170 882,07 zł
Wartość dofinansowania: 995 249,76 zł
Liczba zdobytych punktów: 110,0 pkt.
Data podpisania umowy: 25.04.2013 r.

Numer konkursu: POKL/9.4/1/12
Tytuł projektu: „Nauczyciel na miarę Europy”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Fundacja Inicjowania Rozwoju Społecznego
ul. Wierzbięcice 16/1, 61-568 Poznań
Wartość projektu: 795 247,20 zł
Wartość dofinansowania: 675 960,12 zł
Liczba zdobytych punktów: 123,0 pkt.
Data podpisania umowy: 14.05.2013 r.

Numer konkursu: POKL/9.4/1/12
Tytuł projektu: „Nauczyciele i Nauczycielki z SP w Wycisłowie z j angielskim na TY”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Gmina Borek Wielkopolski/ Szkoła Podstawowa im. Edmunda Bojanowskiego w Wycisłowie, Wycisłowo 66, 63 – 810 Borek Wielkopolski
Wartość projektu: 62 133,38 zł
Wartość dofinansowania: 52 813,38 zł
Liczba zdobytych punktów: 107,0 pkt.
Data podpisania umowy: 24.04.2013 r.

Numer konkursu: POKL/9.4/1/12
Tytuł projektu: Eduk@cyjna rewolucja w Wielkopolsce
Nazwa i siedziba Beneficjenta: VULCAN sp. z o.o.
ul. Wołowska 6, 51-116 Wrocław
Wartość projektu: 831 600,00 zł
Wartość dofinansowania: 706 860,00 zł
Liczba zdobytych punktów: 110,5 pkt.
Data podpisania umowy: 25.04.2013

Numer konkursu: POKL/9.4/1/12
Tytuł projektu: „Nauczyciel na miarę Europy”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Łukasz Dymek Wielkopolski Instytut Rozwoju
Przedsiębiorczości i Edukacji, ul. Małachowskiego 2 B, 64-800 Chodzież
Wartość projektu: 781 555,18 zł
Wartość dofinansowania: 664 321,90 zł
Liczba zdobytych punktów: 118,0 pkt.
Data podpisania umowy:22.05.2013 r.

Numer konkursu: POKL/9.4/1/12
Tytuł projektu: „Nauczyciel – kreator szkolnego sukcesu”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Staszica w Pile, ul. Podchorążych 10, 64-920 Piła
Wartość projektu: 624 640,00 zł
Wartość dofinansowania: 530 944,00 zł
Liczba zdobytych punktów: 127,0 pkt.
Data podpisania umowy: 21.05.2013

Numer konkursu: POKL/9.4/1/12
Tytuł projektu: „Efektywne techniki nauczania szansą wielkopolskiej edukacji III”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Zakład Doskonalenia Zawodowego
ul. Jeleniogórska 4-6, 60-179 Poznań
Wartość projektu: 700 000,00 zł
Wartość dofinansowania: 595 000,00 zł
Liczba zdobytych punktów: 130,5 pkt.
Data podpisania umowy: 22.05.2013 r.

Numer konkursu: POKL/9.4/1/12
Tytuł projektu: „Akademia Pedagoga. Kompetentny nauczyciel gwarantem wysokiej jakości edukacji na obszarach wiejskich województwa wielkopolskiego”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Zachodniopomorska Szkoła Businessu Instytut Kształcenia Managerów, Sp. z o.o., Aleja Niepodległości 2, 64 – 920 Piła
Wartość projektu: 814 910,28 zł
Wartość dofinansowania: 692 673,74 zł
Liczba zdobytych punktów: 127,5 pkt.
Data podpisania umowy: 29.05.2013 r.

Numer konkursu: PO KL/9.4/1/12
Tytuł projektu: "Efektywne techniki nauczania szansą wielkopolskiej edukacji III”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli EURONAUKA Andrzej Czubaj, ul. Harcerska 18, 63-000 Środa Wielkopolska
Wartość projektu: 799 852,13 zł
Wartość dofinansowania: 679 874,31 zł
Liczba zdobytych punktów: 125,0 pkt.
Data podpisania umowy: 14.06.2013 r.

Numer konkursu: POKL/9.4/1/12
Tytuł projektu: „CyberPomocy! – szkolenie dla nauczycieli z zakresu przeciwdziałania i zwalczania cyberprzemocy”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: „ONE SCHOOL” Monika Sobota, Al. Sybiraków 2, 10-900 Olsztyn
Wartość projektu: 240 334,10 zł
Wartość dofinansowania: 204 283,98 zł
Liczba zdobytych punktów: 109,0 pkt.
Data podpisania umowy: 18.06.13

Numer konkursu: PO KL/9.4/1/12
Tytuł projektu: "Laboratorium talentów”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Instytut Organizacji Przedsiębiorstw i Technik Informacyjnych InBIT Sp. z o.o., ul. A. Mickiewicza 47, 70-385 Szczecin
Wartość projektu: 598 317,42 zł
Wartość dofinansowania: 508 569,81 zł
Liczba zdobytych punktów: 114,5 pkt.
Data podpisania umowy: 05.07.2013

Numer konkursu: POKL/9.4/1/12
Tytuł projektu: „Wykwalifikowany nauczyciel z Powiatu Tureckiego”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Powiat Turecki, ul. Kaliska 59, 62-700 Turek
Wartość projektu: 102 609,00 zł
Wartość dofinansowania: 87 217,65 zł
Liczba zdobytych punktów: 117,5 pkt.
Data podpisania umowy: 18.06.2013 r.

Numer konkursu: POKL/9.4/1/12
Tytuł projektu: „Pomagając innym pomagamy sobie IV”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Zakład Doskonalenia Zawodowego,
ul. Jeleniogórska 4-6, 60-179 Poznań
Wartość projektu: 1 354 000,00 zł
Wartość dofinansowania: 1 150 900,00 zł
Liczba zdobytych punktów: 122,5 pkt.
Data podpisania umowy: 08.08.2013 r.

Numer konkursu: POKL/9.4/1/12
Tytuł projektu: „Nauczyciel- Specjalista ds. ICT”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Centrum Szkoleń i Innowacji Grzegorz Miszczak Radawczyk Drugi 21 21 – 030 Motycz
Wartość projektu: 692 314,08 zł
Wartość dofinansowania: 534 916,97 zł
Liczba zdobytych punktów: 131,5 pkt.
Data podpisania umowy: 26.07.2013 r.

Numer konkursu: POKL/9.4/1/12
Tytuł projektu: „Czym mnie moja pani zaskoczy dzisiaj w szkole”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Airlan Technologie Sieciowe Mariusz Kołodziej, ul. Sosnkowskiego 40-42/119 45-263 Opole
Wartość projektu: 1 570 750,00 zł
Wartość dofinansowania: 235 612,50 zł
Liczba zdobytych punktów: 112,00 pkt.
Data podpisania umowy: 26.07.2013 r.

Numer konkursu: POKL/9.4/1/12
Tytuł projektu: „e-Nauczyciele Powiatu Pleszewskiego”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: PHU INFO-KOMPLEKS Jacek Drosdowski
ul. Lenartowicka 2, 63-300 Pleszew
Wartość projektu: 527 712,00 zł
Wartość dofinansowania: 448 555,20 zł
Liczba zdobytych punktów: 111,00 pkt.
Data podpisania umowy: 10.09.2013 r.

Numer konkursu: PO KL/9.4/1/12
Tytuł projektu: Nauczyciel na miarę XXI wieku w subregionie leszczyńskim
Nazwa i siedziba Beneficjenta: MM Consulting Mariusz Marciniak,
ul. Piotra Skargi 33c/8, 62-060 Stęszew
Wartość projektu: 1 052 771,76 PLN
Wartość dofinansowania: 894 856,00 PLN
Liczba zdobytych punktów: 117,0 pkt.
Data podpisania umowy: 17.09.2013

Numer konkursu: POKL/9.4/1/12
Tytuł projektu: „e-Nauczyciele – Program podnoszenia kompetencji wielkopolskich nauczycieli i nauczycielek”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: DC Edukacja Sp. z o.o., ul. K. Szymanowskiego 2 80-280 Gdańsk
Wartość projektu: 1 042 560,49 zł
Wartość dofinansowania: 886 150,95 zł
Liczba zdobytych punktów: 117,00 pkt.
Data podpisania umowy: 01.10.2013 r.

Numer konkursu: POKL/9.4/1/12
Tytuł projektu: „DRUGI ZAWÓD. Studia podyplomowe z zakresu informatyki oraz technologii informacyjnych dla nauczycieli z województwa wielkopolskiego” Nazwa i siedziba Beneficjenta: Wyższa Szkoła Techniczno – Przyrodnicza w Poznaniu, ul. Obornicka 229, 60-650 Poznań
Wartość projektu: 159 800,52 zł
Wartość dofinansowania: 135 830,44 zł
Liczba zdobytych punktów: 103,00 pkt.
Data podpisania umowy: 23.09.2013 r.

Numer konkursu: POKL/9.4/1/12
Tytuł projektu: „Junior – ICT w nauczaniu wczesnoszkolnym w szkołach podstawowych w gminie Krobia”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Gmina Krobia/ Zespół Szkoły Podstawowej im. prof. J. Zwierzyckiego i Gimnazjum w Krobi, ul. Zwierzyckiego 1, 63-840 Krobia
Wartość projektu: 58 954,12 zł
Wartość dofinansowania: 50 111,00 zł
Liczba zdobytych punktów: 104,5 pkt.
Data podpisania umowy: 19.03.2014 r.