Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny
EFS | Aktualności EFS | 2008 | Październik | Przedłużenie KOP 9.5

Przedłużenie KOP 9.5

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż w związku z dużą ilością wniosków aplikacyjnych przekazanych do oceny merytorycznej dokonywanej przez Komisję Oceny Projektów powołaną dla Działania 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, i w związku z tym wydłużeniem terminu posiedzenia przedmiotowej Komisji, obrady Komisji Oceny Projektów powołanej dla Działania 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego rozpoczną się w dniu 29 października 2008 r.

Aby wniosek został przekazany do oceny merytorycznej, dokonywanej przez Komisję Oceny Projektów, należy go złożyć co najmniej 14 dni roboczych przed planowanym posiedzeniem Komisji, tj. do dnia 13 października 2008 r. włącznie.

Wynik konkursu będzie ogłoszony na stronie internetowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu.