Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Podpisane umowy w ramach Poddziałania 9.6.3

data publikacji: 12-04-2013

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż zatwierdził w ramach Poddziałania 9.6.3 Doradztwo dla osób dorosłych w zakresie diagnozy potrzeb oraz wyboru kierunków i formy podnoszenia swoich kompetencji i podwyższania kwalifikacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki następujące wnioski o dofinansowanie realizacji projektu.

Numer konkursu: PO KL/9.6.3/1/12
Tytuł projektu: Doradztwo edukacyjne dorosłych szansą na rynku pracy w powiecie poznańskim
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Wyższa Szkoła Komunikacji i Zarządzania, ul. Różana 17a, 61-577 Poznań
Wartość projektu: 757 838,58 zł
Wartość dofinansowania: 757 838,58 zł
Liczba zdobytych punktów: 84,5 pkt.
Data podpisania umowy: 08.03.2013

Numer konkursu: PO KL/9.6.3/1/12
Tytuł projektu: Moja ścieżka…zawodowa – diagnoza potrzeb edukacyjno-szkoleniowych w powiecie kaliskim
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Stowarzyszenie Razem dla Powiatu, ul. Legionów 1,
62-800 Kalisz
Wartość projektu: 872 308,00 zł
Wartość dofinansowania: 872 308,00 zł
Liczba zdobytych punktów: 86,0 pkt.
Data podpisania umowy: 20.03.2013 r.