Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Podpisane umowy w ramach Poddziałania 7.1.1

data publikacji: 26-08-2014

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż zatwierdził w ramach Poddziałania 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki następujące wnioski o dofinansowanie realizacji projektu.

Tytuł projektu: Nowe umiejętności szansą na sukces
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Nowych Skalmierzycach, ul. Podkocka 4A, 63-460 Nowe Skalmierzyce
Wartość projektu: 217 165,94 zł
Wartość dofinansowania: 194 363,52 zł
Liczba zdobytych punktów: nie dotyczy
Data podpisania aneksu: 10.04.2013 r.

Tytuł projektu: Program wyrównawczo - edukacyjny dla dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu miasta i gminy Trzemeszno Job gatew@y”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzemesznie, ul. Kościuszki 35, 62-240 Trzemeszno
Wartość projektu: 178 809,18 zł
Wartość dofinansowania: 160 034,22 zł
Liczba zdobytych punktów: nie dotyczy
Data podpisania aneksu: 10.04.2013 r.

Tytuł projektu: „Razem damy radę”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Luboniu,
ul. Źródlana 1, 62-030 Luboń
Wartość projektu: 431 817,50 zł
Wartość dofinansowania: 379 417,50 zł
Liczba zdobytych punktów: nie dotyczy
Data podpisania aneksu: 10.04.2013 r.

Tytuł projektu: „Pomocna dłoń”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: – Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzyżu Wielkopolskim, ul. Mickiewicza 58, 64-761 Krzyż Wielkopolski
Wartość projektu: 159 262,30 zł
Wartość dofinansowania: 142 539,76 zł
Liczba zdobytych punktów: nie dotyczy
Data podpisania aneksu: 17.04.2013 r.

Tytuł projektu: „JASNA PERSPEKTYWA”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Ośrodek Pomocy Społecznej w Brodnicy,
Brodnica 41, 63-112 Brodnica
Wartość projektu: 105 055,01 zł
Wartość dofinansowania: 94 024,23 zł
Liczba zdobytych punktów: nie dotyczy
Data podpisania aneksu: 17.04.2013 r.

Tytuł projektu: „Redukcja wykluczenia społecznego w Gminie Gołuchów”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gołuchowie,
ul. Lipowa 1, 63-322 Gołuchów
Wartość projektu: 200 007,14 zł
Wartość dofinansowania: 179 006,39 zł
Liczba zdobytych punktów: nie dotyczy
Data podpisania aneksu: 17.04.2013 r.

Tytuł projektu: „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kole”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kole,
Stary Rynek 15, 62-600 Koło
Wartość projektu: 227 977,65 zł
Wartość dofinansowania: 204 040,00 zł
Liczba zdobytych punktów: nie dotyczy
Data podpisania aneksu: 10.04.2013 r.

Tytuł projektu: „Barwny horyzont”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Ośrodek Pomocy Społecznej w Książu Wielkopolskim,
ul. Wichury 11a, 63-130 Książ Wielkopolski
Wartość projektu: 176 247,74 zł
Wartość dofinansowania: 157 741,73 zł
Liczba zdobytych punktów: nie dotyczy
Data podpisania aneksu: 16.04.2013 r.

Tytuł projektu: Aktywizacja społeczno-zawodowa osób nieaktywnych zawodowo w gminie Krzywiń
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzywiniu, ul. Gen. D. Chłapowskiego 28, 64-010 Krzywiń
Wartość projektu: 134 631,07 zł
Wartość dofinansowania: 120 494,81 zł
Liczba zdobytych punktów: nie dotyczy
Data podpisania aneksu: 16.04.2013 r.

Tytuł projektu: Daj sobie szansę – inwestuj w siebie
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gostyniu, ul. Wrocławska 250, 63-800 Gostyń
Wartość projektu: 382 000,00zł
Wartość dofinansowania: 341 890,00 zł
Liczba zdobytych punktów: nie dotyczy
Data podpisania aneksu: 17.04.2013 r.

Tytuł projektu: „Lepsze jutro”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Ośrodek Pomocy Społecznej w Skokach, ul. Wincentego Ciastowicza 11, 62-085 Skoki
Wartość projektu: 206 373,70 zł
Wartość dofinansowania: 184 704,46 zł
Liczba zdobytych punktów: nie dotyczy
Data podpisania aneksu: 16.04.2013 r.

Tytuł projektu: Moja szansa
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Ośrodek Pomocy Społecznej w Stęszewie, ul. Poznańska 11, 62-060 Stęszew
Wartość projektu: 160 061,00 zł
Wartość dofinansowania: 143 254,60 zł
Liczba zdobytych punktów: nie dotyczy
Data podpisania aneksu: 16.04.2013 r.

Tytuł projektu: NOWE UMIEJĘTNOŚCI- NOWE MOŻLIWOŚCI
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szamocinie, pl. Wolności 19, 64-820 Szamocin
Wartość projektu: 113 890,08 zł
Wartość dofinansowania: 101 931,62 zł
Liczba zdobytych punktów: nie dotyczy
Data podpisania aneksu: 16.04.2013 r.

Tytuł projektu: Integrujemy Sulmierzyce
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sulmierzycach, ul. Rynek 12, 63-750 Sulmierzyce
Wartość projektu: 38 663,98 zł
Wartość dofinansowania: 34 604,26 zł
Liczba zdobytych punktów: nie dotyczy
Data podpisania aneksu: 16.04.2013 r.

Tytuł projektu: Program aktywizacji społeczno – zawodowej bezrobotnych w gminie Tarnówka
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarnówce, ul. Niepodległości 18, 77-416 Tarnówka
Wartość projektu: 52 725, 68 zł
Wartość dofinansowania: 47 189, 98 zł
Liczba zdobytych punktów: nie dotyczy
Data podpisania aneksu: 17.04.2013 r.

Tytuł projektu: Aktywizacja Wągrowczan - Równe Szanse
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wągrowcu, ul. Krótka 4C, 62-100 Wągrowiec
Wartość projektu: 359 405,12 zł
Wartość dofinansowania: 321 667,58 zł
Liczba zdobytych punktów: nie dotyczy
Data podpisania aneksu: 22.04.2013 r.

Tytuł projektu: „Aktywne postawy – dobry krok w przyszłość”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stawiszynie, Plac Wolności 1, 62-820 Stawiszyn
Wartość projektu: 101 694,31 zł
Wartość dofinansowania: 91 016,41 zł
Liczba zdobytych punktów: nie dotyczy
Data podpisania aneksu: 23.04.2013 r.

Tytuł projektu: „Aktywność bez barier”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: – Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lwówku, ul. Rynek 33, 64-310 Lwówek
Wartość projektu: 366 126,15 zł
Wartość dofinansowania: 327 682,90 zł
Liczba zdobytych punktów: nie dotyczy
Data podpisania aneksu: 23.04.2013 r.

Tytuł projektu: „Czas na aktywność w gminie Rzgów”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzgowie, ul. Konińska 8, 62-586 Rzgów
Wartość projektu: 112 476,16 zł
Wartość dofinansowania: 100 666,16 zł
Liczba zdobytych punktów: nie dotyczy
Data podpisania aneksu: 23.04.2013 r.

Tytuł projektu: „INWESTUJĘ W AKTYWNOŚĆ”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grabowie nad Prosną, ul. Parkowa 10, 63-520 Grabów nad Prosną
Wartość projektu: 68 542,44 zł
Wartość dofinansowania: 61 345,48 zł
Liczba zdobytych punktów: nie dotyczy
Data podpisania aneksu: 22.04.2013 r.

Tytuł projektu: „Inwestuję w siebie”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrzeszowie, ul. Zamkowa 31, 63-500 Ostrzeszów
Wartość projektu: 283 317,06 zł
Wartość dofinansowania: 253 568,77 zł
Liczba zdobytych punktów: nie dotyczy
Data podpisania aneksu: 16.04.2013 r.

Tytuł projektu: „Obrzycko na rzecz aktywizacji”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Ośrodek Pomocy Społecznej w Obrzycku, ul. Rynek 1,
64-520 Obrzycko
Wartość projektu: 167 608,93 zł
Wartość dofinansowania: 150 009,99 zł
Liczba zdobytych punktów: nie dotyczy
Data podpisania aneksu: 16.04.2013 r.

Tytuł projektu: OTWARTA DROGA
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipce
Wartość projektu: 114 422,86 zł
Wartość dofinansowania: 102 408,46 zł
Liczba zdobytych punktów: nie dotyczy
Data podpisania aneksu: 23.04.2013 r.

Tytuł projektu: Pozytywne zmiany
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieleniu, ul. Międzyleska 4, 64-720 Wieleń
Wartość projektu: 194 879,26 zł
Wartość dofinansowania: 174 416,94 zł
Liczba zdobytych punktów: nie dotyczy
Data podpisania aneksu: 16.04.2013 r.

Tytuł projektu: „Program aktywności społecznej w Gminie Bralin”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bralinie, ul. Rynek 3, 63-640 Bralin
Wartość projektu: 86 694,98 zł
Wartość dofinansowania: 77 592,01 zł
Liczba zdobytych punktów: nie dotyczy
Data podpisania aneksu: 23.04.2013 r.

Tytuł projektu: „Razem Łatwiej”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Ośrodek Pomocy Społecznej w Kostrzynie, ul. Braci Drzewieckich 1, 62-025 Kostrzyn
Wartość projektu: 227 653,45 zł
Wartość dofinansowania: 203 749,84 zł
Liczba zdobytych punktów: nie dotyczy
Data podpisania aneksu: 16.04.2013 r.

Tytuł projektu: „Twoja szansa. Aktywizacja zawodowa klientów MOPS w Pile”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pile, ul. Kwiatowa 5, 64-920 Piła
Wartość projektu: 915 581,52 zł
Wartość dofinansowania: 819 445,46 zł
Liczba zdobytych punktów: nie dotyczy
Data podpisania aneksu: 22.04.2013 r.

Tytuł projektu: Usługi socjalne - szansą dla kobiet długotrwale pozostających bez pracy
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubaszu
Wartość projektu: 71 428,57 zł
Wartość dofinansowania: 63 928,57 zł
Liczba zdobytych punktów: nie dotyczy
Data podpisania aneksu: 23.04.2013 r.

Tytuł projektu: „Zmieniamy siebie - aktywizacja zawodowa i integracja społeczna osób i rodzin z terenu gminy Białośliwie”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Białośliwiu,
ul. Ks. Kordeckiego 1/8, 89-340 Białośliwie
Wartość projektu: 122 990,93 zł
Wartość dofinansowania: 110 076,88 zł
Liczba zdobytych punktów: nie dotyczy
Data podpisania aneksu: 22.04.2013 r.

Tytuł projektu: „PROGRAM AKTYWNOŚCI SPOŁECZNEJ W GMINIE ŁĘKA OPATOWSKA”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łęce Opatowskiej, ul. Akacjowa 4, 63-645 Łęka Opatowska
Wartość projektu: 142 673,52 zł
Wartość dofinansowania: 127 692,80 zł
Liczba zdobytych punktów: nie dotyczy
Data podpisania aneksu: 22. 04 .2013 r.

Tytuł projektu: „PROGRAM AKTYWIZACJI SPOŁECZNO-ZAWODOWEJ W GMINIE WĄGROWIEC”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wągrowcu,
ul. Cysterska 22 , 62-100 Wągrowiec
Wartość projektu: 193 321,42 zł
Wartość dofinansowania: 173 022,67 zł
Liczba zdobytych punktów: nie dotyczy
Data podpisania aneksu: 22.04.2013 r.

Tytuł projektu: „Przyszłość z pracą”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szydłowie,
Jaraczewo 2, 64-930 Szydłowo
Wartość projektu: 216 956,42 zł
Wartość dofinansowania: 194 176,00 zł
Liczba zdobytych punktów: nie dotyczy
Data podpisania aneksu: 16 .04.2013 r.

Tytuł projektu: Twój wybór – Twoja szansa
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rawiczu
Wartość projektu: 302 054,52 zł
Wartość dofinansowania: 270 338,80 zł
Liczba zdobytych punktów: nie dotyczy
Data podpisania aneksu:17.04.2013 r.

Tytuł projektu: „Aktywni żyją lepiej”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Ośrodek Pomocy Społecznej w Dominowie,
ul. Centralna 8, 63-012 Dominowo
Wartość projektu: 162 083,00 zł
Wartość dofinansowania: 145 064,28 zł
Liczba zdobytych punktów: nie dotyczy
Data podpisania aneksu: 22.04.2013 r.

Tytuł projektu: „Szansa na aktywizację wśród mieszkańców gminy Kleczew”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kleczewie, ul. Strażacka 1, 62-540 Kleczew
Wartość projektu: 313 658,00 zł
Wartość dofinansowania: 280 723,90 zł
Liczba zdobytych punktów: nie dotyczy
Data podpisania aneksu: 22.04.2013 r.

Tytuł projektu: Twoja aktywność – Twój rozwój
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kościanie, ul. Młyńska 15, 64-000 Kościan
Wartość projektu: 263 988,95 zł
Wartość dofinansowania: 236 270,11 zł
Liczba zdobytych punktów: nie dotyczy
Data podpisania aneksu: 15.04.2013 r.

Tytuł projektu: „PROGRAM AKTYWNEJ INTEGRACJI W GMINIE KOBYLA GÓRA”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobylej Górze, ul. Świerczewskiego 1, 63-507 Kobyla Góra
Wartość projektu: 60 755,38 zł
Wartość dofinansowania: 54 376,07 zł
Liczba zdobytych punktów: nie dotyczy
Data podpisania aneksu: 15.04.2013 r.

Tytuł projektu: Wystarczy chcieć – aktywizacja społeczno-zawodowa na terenie gmin Powiatu Tureckiego
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Malanowie, ul. Turecka 16, 62-709 Malanów
Wartość projektu: 1 354 616,00 zł
Wartość dofinansowania: 1 212 381,32 zł
Liczba zdobytych punktów: nie dotyczy
Data podpisania aneksu: 15.04.2013 r.

Tytuł projektu: Dać Szanse Młodym
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opatówku
Wartość projektu: 134 610,94 zł
Wartość dofinansowania: 120 476,79 zł
Liczba zdobytych punktów: nie dotyczy
Data podpisania aneksu: 15.04.2013 r.

Tytuł projektu: „W drodze do aktywności”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Ośrodek Pomocy Społecznej w Opalenicy, ul. Wyzwolenia 27, 64-330 Opalenica
Wartość projektu: 119 047,62 zł
Wartość dofinansowania: 106 547,62 zł
Liczba zdobytych punktów: nie dotyczy
Data podpisania aneksu: 15.04.2013 r.

Tytuł projektu: „Walka z wykluczeniem społecznym w gminie Ostroróg”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrorogu, ul. Wroniecka 14, 64-560 Ostroróg
Wartość projektu: 77 927,29 zł
Wartość dofinansowania: 69 744,92 zł
Liczba zdobytych punktów: nie dotyczy
Data podpisania aneksu: 15.04.2013 r.

Tytuł projektu: „Mogę – Potrafię – Teraz”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rawiczu, Wały J. Dąbrowskiego 2, 63-900 Rawicz
Wartość projektu: 761 326,98 zł
Wartość dofinansowania: 681 387,65 zł
Liczba zdobytych punktów: nie dotyczy
Data podpisania aneksu: 15.04.2013 r.

Tytuł projektu: „Aktywizacja społeczno-zawodowa bezrobotnych w Gminie Wierzbinek”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wierzbinku, Plac Powstańców Styczniowych 110, 62-619 Sadlno
Wartość projektu: 79 600,00 zł
Wartość dofinansowania: 71 242,00 zł
Liczba zdobytych punktów: nie dotyczy
Data podpisania aneksu: 15.04.2013 r.

Tytuł projektu: „Chcesz - możesz”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Ośrodek Pomocy Społecznej w Dolsku,
Pl. Wyzwolenia 3, 63-140 Dolsk
Wartość projektu: 152 688,27 zł
Wartość dofinansowania: 136 656,00 zł
Liczba zdobytych punktów: nie dotyczy
Data podpisania aneksu: 15.04.2013 r.

Tytuł projektu: „TWÓJ KROK W PRZYSZŁOŚĆ”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzezinach, ul. 1000-lecia 8, 62-874 Brzeziny
Wartość projektu: 151 278,21 zł
Wartość dofinansowania: 135 394,00 zł
Liczba zdobytych punktów: nie dotyczy
Data podpisania aneksu: 15.04.2013 r.

Tytuł projektu: Kwalifikacje atutem w pracy
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Słupcy, ul. Henryka Sienkiewicza 16, 62-400 Słupca
Wartość projektu: 131 140,78 zł
Wartość dofinansowania: 117 371,00 zł
Liczba zdobytych punktów: nie dotyczy
Data podpisania aneksu: 15.04.2013 r.

Tytuł projektu: „WYKORZYSTAJ SZANSĘ”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kościelcu,
ul. Turecka 7/3, 62-604 Kościelec
Wartość projektu: 155 167,30 zł
Wartość dofinansowania: 138 874,73 zł
Liczba zdobytych punktów: nie dotyczy
Data podpisania aneksu: 15.04.2013 r.

Tytuł projektu: „Stop bezrobociu – chcę pracować!”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Koźminie Wielkopolskim, ul. Krotoszyńska 16, 63-720 Koźmin Wielkopolski
Wartość projektu: 208 624,32 zł
Wartość dofinansowania: 186 718,77 zł
Liczba zdobytych punktów: nie dotyczy
Data podpisania aneksu: 16.04.2013 r.

Tytuł projektu: „Aktywna integracja w gminie Rozdrażew”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rozdrażewie,
ul. Rynek 1, 63-708 Rozdrażew
Wartość projektu: 75 854,96 zł
Wartość dofinansowania: 67 890,19 zł
Liczba zdobytych punktów: nie dotyczy
Data podpisania aneksu: 15.04.2013 r.

Tytuł projektu: „Uwolnij swoje możliwości”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Ośrodek Pomocy Społecznej w Śmiglu, ul. Kościańska 1, 64-030 Śmigiel
Wartość projektu: 206 829,71 zł
Wartość dofinansowania: 185 112,59 zł
Liczba zdobytych punktów: nie dotyczy
Data podpisania aneksu: 23.04.2013 r.

Tytuł projektu: „Aktywność – drogą do sukcesu”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Ośrodek Pomocy Społecznej w Sierakowie, ul. 8 Stycznia 38, 64-410 Sieraków
Wartość projektu: 140 000,00 zł
Wartość dofinansowania: 125 300,00 zł
Liczba zdobytych punktów: nie dotyczy
Data podpisania aneksu: 23.04.2013 r.

Tytuł projektu: Chcemy być aktywni i zaradni w gm. Nowe Miasto n. Wartą
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Mieście nad Wartą ul. Jesionowa 2a, 63-040 Nowe Miasto nad Wartą
Wartość projektu: 107 960,63 zł
Wartość dofinansowania: 96 624,76 zł
Liczba zdobytych punktów: nie dotyczy
Data podpisania aneksu: 23.04.2013 r.

Tytuł projektu: Edukacja – integracja - zatrudnienie
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gnieźnie, ul. Reymonta 2, 62-200 Gniezno
Wartość projektu: 115 000,66 zł
Wartość dofinansowania: 102 925,59 zł
Liczba zdobytych punktów: nie dotyczy
Data podpisania aneksu: 23.04.2013 r.

Tytuł projektu: Wykorzystaj Szansę
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnkowie, ul. Rybaki 3, 64-700 Czarnków
Wartość projektu: 265 067,97 zł
Wartość dofinansowania: 237 235,83 zł
Liczba zdobytych punktów: nie dotyczy
Data podpisania aneksu: 24.04.2013 r.

Tytuł projektu: Moja rodzina na rynku pracy
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrzycy, ul. Rynek 14/5, 63-330 Dobrzyca
Wartość projektu: 166 125,14 zł
Wartość dofinansowania: 148 682,00 zł
Liczba zdobytych punktów: nie dotyczy
Data podpisania aneksu: 24.04.2013 r.

Tytuł projektu: Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji i podniesienie kompetencji zawodowej wśród mieszkańców gminy Grodziec
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grodźcu
ul. Główna 17, 62-580 Grodziec
Wartość projektu: 45 325,82 zł
Wartość dofinansowania: 40 566,61 zł
Liczba zdobytych punktów: nie dotyczy
Data podpisania aneksu: 24-04 -2013 r.

Tytuł projektu: Program aktywizacji społeczno – zawodowej bezrobotnych w Mieście i Gminie Margonin
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Margoninie, ul. 22 Stycznia 4, 64-830 Margonin
Wartość projektu: 115 759,44 zł
Wartość dofinansowania: 103 604,70 zł
Liczba zdobytych punktów: nie dotyczy
Data podpisania aneksu: 23.04.2013 r.

Tytuł projektu: WZROST AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ WŚRÓD KOBIET I MĘŻCZYZN Z TERENU GMINY OLSZÓWKA
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Olszówce, ul. Olszówka 15/4-5, 62-641 Olszówka
Wartość projektu: 93 249,62 zł
Wartość dofinansowania: 83 458,41 zł
Liczba zdobytych punktów: nie dotyczy
Data podpisania aneksu: 23.04.2013 r.

Tytuł projektu: Aktywizacja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym szansą na nowe życie
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kramsku, ul. Kurpińskiego 6, 62-511 Kramsk
Wartość projektu: 220 732,11 zł
Wartość dofinansowania: 197 555,24 zł
Liczba zdobytych punktów: nie dotyczy
Data podpisania aneksu: 15.04.2013 r.

Tytuł projektu: „Szansa na lepsze jutro”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Damasławku, ul. Długa 1a, 62-110 Damasławek
Wartość projektu: 76 706,82 zł
Wartość dofinansowania: 68 652,60 zł
Liczba zdobytych punktów: nie dotyczy
Data podpisania aneksu: 24.04.2013 r.

Tytuł projektu: Lepsza Przyszłość
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Ośrodek Pomocy Społecznej w Buku,
ul. Ratuszowa 1, 64-320 Buk
Wartość projektu: 88 944,93 zł
Wartość dofinansowania: 79 605,71 zł
Liczba zdobytych punktów: nie dotyczy
Data podpisania aneksu: 23.04.2013 r.

Tytuł projektu: Otwarci na aktywność
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Złotowie, ul. Grochowskiego 17, 77-400 Złotów
Wartość projektu: 377 989,37 zł
Wartość dofinansowania: 338 300,49 zł
Liczba zdobytych punktów: nie dotyczy
Data podpisania aneksu: 23.04.2013 r.

Tytuł projektu: OTWARTE DRZWI
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Tomyślu, ul. Marszałka Piłsudskiego 8, 64-300 Nowy Tomyśl
Wartość projektu: 272 396,45 zł
Wartość dofinansowania: 243 794,82 zł
Liczba zdobytych punktów: nie dotyczy
Data podpisania aneksu: 23.04.2013 r.

Tytuł projektu: „PROGRAM AKTYWNEJ INTEGRACJI W GMINIE PERZÓW”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Perzowie, Perzów 78, 63-642 Perzów.
Wartość projektu: 71 412,95 zł
Wartość dofinansowania: 63 914,59 zł
Liczba zdobytych punktów: nie dotyczy
Data podpisania aneksu: 23.04.2013 r.

Tytuł projektu: „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji wśród mieszkańców gminy Wilczyn”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wilczynie, ul. Strzelińska 12D, 62-550 Wilczyn
Wartość projektu: 168 834,83 zł
Wartość dofinansowania: 151 107,17 zł
Liczba zdobytych punktów: nie dotyczy
Data podpisania aneksu: 23.04.2013 r.

Tytuł projektu: Aktywna integracja w Gminie Drawsko
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Drawsku, ul. Powstańców Wielkopolskich 121, 64-733 Drawsko
Wartość projektu: 107 699,74 zł
Wartość dofinansowania: 96 391,27 zł
Liczba zdobytych punktów: nie dotyczy
Data podpisania aneksu: 24.04.2013 r.

Tytuł projektu: Aktywnym łatwiej
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzemieniewie, ul. Brylewska 6, 64-120 Krzemieniewo
Wartość projektu: 114 168,00 zł
Wartość dofinansowania: 102 180,36 zł
Liczba zdobytych punktów: nie dotyczy
Data podpisania aneksu: 24.04.2013 r.

Tytuł projektu: „Trampolina”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Turku,
ul. Konińska 4, 62-700 Turek
Wartość projektu: 444 043,13 zł
Wartość dofinansowania: 397 418,60 zł
Liczba zdobytych punktów: nie dotyczy
Data podpisania aneksu: 07.05.2013 r.

Tytuł projektu: „Inwestycja w Człowieka”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Ośrodek Pomocy Społecznej w Granowie, ul. Kolejowa 16, 62-066 Granowo
Wartość projektu: 81 694,26 zł
Wartość dofinansowania: 73 116,36 zł
Liczba zdobytych punktów: nie dotyczy
Data podpisania aneksu: 25.04.2013 r.

Tytuł projektu: „Lepsze jutro”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Babiaku,
ul. Poznańska 24, 62-620 Babiak
Wartość projektu: 192 068,61 zł
Wartość dofinansowania: 171 901,41 zł
Liczba zdobytych punktów: nie dotyczy
Data podpisania aneksu: 29.04.2013 r.

Tytuł projektu: PROGRAM AKTYWIZACJI SPOŁECZNO – ZAWODOWEJ W GMINIE CZAJKÓW
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czajkowie, Czajków 34, 63-524 Czajków
Wartość projektu: 97 830,00 zł
Wartość dofinansowania: 87 557,85 zł
Liczba zdobytych punktów: nie dotyczy
Data podpisania aneksu: 2.05.2013 r.

Tytuł projektu: Aktywna Gmina Czempiń
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Ośrodek Pomocy Społecznej w Czempiniu, ul. 24 Stycznia 25, 64-020 Czempiń
Wartość projektu: 108 102,42 zł
Wartość dofinansowania: 96 751,67 zł
Liczba zdobytych punktów: nie dotyczy
Data podpisania aneksu: 7.05.2013 r.

Tytuł projektu: SZANSA NA PRZYSZŁOŚĆ
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Ośrodek Pomocy Społecznej w Dopiewie,
ul. Konarzewska 12, 62-070 Dopiewo
Wartość projektu: 265 576,77 zł
Wartość dofinansowania: 237 691,21 zł
Liczba zdobytych punktów: nie dotyczy
Data podpisania aneksu: 29.04.2013 r.

Tytuł projektu: „Aktywnym być”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przemęcie,
ul. Jagiellońska 8, 64-234 Przemęt
Wartość projektu: 241 207,76 zł
Wartość dofinansowania: 215 880,95 zł
Liczba zdobytych punktów: nie dotyczy
Data podpisania aneksu: 08.05 .2013 r.

Tytuł projektu: „Jutro będzie lepszy dzień”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wapnie, ul. Świerczewskiego 1, 62-120 Wapno
Wartość projektu: 61 629,44 zł
Wartość dofinansowania: 55 158,35 zł
Liczba zdobytych punktów: nie dotyczy
Data podpisania aneksu: 25.04.2013 r.

Tytuł projektu: „DAJMY SOBIE SZANSĘ - INTEGRACJA poprzez ROZWÓJ”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzykosach, Główna 37, 63-024 Krzykosy
Wartość projektu: 218 946,53 zł
Wartość dofinansowania: 195 957,14 zł
Liczba zdobytych punktów: nie dotyczy
Data podpisania aneksu: 2.05.2013 r.

Tytuł projektu: „Tacy sami”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Ośrodek Pomocy Społecznej w Pobiedziskach,
ul. Kaczyńska 26, 62-010 Pobiedziska
Wartość projektu: 275 586,99 zł
Wartość dofinansowania: 246 650,36 zł
Liczba zdobytych punktów: nie dotyczy
Data podpisania aneksu: 25.04.2013 r.

Tytuł projektu: „Udział w projekcie szansą na lepsze jutro”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrowie Wielkopolskim, ul. Limanowskiego 17, 63-400 Ostrów Wielkopolski
Wartość projektu: 786 441,47 zł
Wartość dofinansowania: 703 865,12 zł
Liczba zdobytych punktów: nie dotyczy
Data podpisania aneksu: 7.05.2013 r.

Tytuł projektu: MOGĘ PRACOWAĆ - wsparcie dla osób zagrożonych wykluczeniem doświadczających szczególnych trudności na rynku pracy
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie, Aleja 1-go Maja 9, 62-510 Konin
Wartość projektu: 483 047,62 zł
Wartość dofinansowania: 432 327,62 zł
Liczba zdobytych punktów: nie dotyczy
Data podpisania aneksu: 09.05.2013 r.

Tytuł projektu: Program aktywizacji społecznej i zawodowej „Bądźmy aktywni”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni,
ul. Wojska Polskiego 1, 62-300 Września
Wartość projektu: 1 543 546,76 zł
Wartość dofinansowania: 1 381 474,35 zł
Liczba zdobytych punktów: nie dotyczy
Data podpisania aneksu: 09.05.2013 r.

Tytuł projektu: „AKTYWNOŚĆ SZANSĄ NA ZMIANY”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Ośrodek Pomocy Społecznej w Pniewach
ul. Wolności 1, 62-045 Pniewy
Wartość projektu: 138 833,19 zł
Wartość dofinansowania: 124 255,71 zł
Liczba zdobytych punktów: nie dotyczy
Data podpisania aneksu: 29.04.2013 r.

Tytuł projektu: Rozpocząć na nowo
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Połajewie, ul. Obornicka 6, 64-710 Połajewo
Wartość projektu: 150 738,48 zł
Wartość dofinansowania: 134 910,94 zł
Liczba zdobytych punktów: nie dotyczy
Data podpisania aneksu: 06.05.2013 r.

Tytuł projektu: „Aktywność i inwestowanie w swój rozwój drogą do lepszej przyszłości”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Ośrodek Pomocy Społecznej w Zaniemyślu,
ul. Sienkiewicza 4, 63-020 Zaniemyśl
Wartość projektu: 135 252,29 zł
Wartość dofinansowania: 121 050,80 zł
Liczba zdobytych punktów: nie dotyczy
Data podpisania aneksu: 13.05.2013 r.

Tytuł projektu: „Uwierz w siebie”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Raszkowie z siedzibą w Przybysławicach, Przybysławice 42, 63-440 Raszków
Wartość projektu: 211 533,79 zł
Wartość dofinansowania: 189 322,74 zł
Liczba zdobytych punktów: nie dotyczy
Data podpisania aneksu: 2.05.2013 r.

Tytuł projektu: PROGRAM AKTYWNEJ INTEGRACJI W GMINIE RYCHTAL
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rychtalu, ul. Rynek 1, 63-630 Rychtal
Wartość projektu: 127 914,19 zł
Wartość dofinansowania: 114 483,20 zł
Liczba zdobytych punktów: nie dotyczy
Data podpisania aneksu: 06.05.2013 r.

Tytuł projektu: „Aktywna integracja w gminie Rychwał”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rychwale, Plac Wolności 21, 62-570 Rychwał
Wartość projektu: 159 225,31 zł
Wartość dofinansowania: 142 506,65 zł
Liczba zdobytych punktów: nie dotyczy
Data podpisania aneksu: 09.05.2013 r.

Tytuł projektu: Dobra perspektywa
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rydzynie, ul. Rzeczypospolitej 9, 64-130 Rydzyna
Wartość projektu: 138 707,34 zł
Wartość dofinansowania: 124 143,07 zł
Liczba zdobytych punktów: nie dotyczy
Data podpisania aneksu: 7.05.2013 r.

Tytuł projektu: „Lepszy start”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczytnikach,
Szczytniki 139, 62-865 Szczytniki
Wartość projektu: 125 451,17 zł
Wartość dofinansowania: 112 278,80 zł
Liczba zdobytych punktów: nie dotyczy
Data podpisania aneksu: 14.05.2013 r.

Tytuł projektu: „Aktywizacja zawodowa kobiet i mężczyzn”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Blizanowie, Blizanów Drugi 5a, 62-814 Blizanów
Wartość projektu: 200 695,20 zł
Wartość dofinansowania: 179 622,20 zł
Liczba zdobytych punktów: nie dotyczy
Data podpisania aneksu: 13.05.2013 r.

Tytuł projektu: „Edukacja ku samodzielności - propagowanie aktywnej integracji osób oddalonych od rynku pracy w mieście Gnieźnie”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gnieźnie, ul. Kolejowa 2, 62-100 Gniezno
Wartość projektu: 919 077,63 zł
Wartość dofinansowania: 822 574,48 zł
Liczba zdobytych punktów: nie dotyczy
Data podpisania aneksu: 09.05.2013 r.

Tytuł projektu: „FABRYKA UMIEJĘTNOŚCI”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Ośrodek Pomocy Społecznej w Swarzędzu, ul. Poznańska 25,62-020 Swarzędz
Wartość projektu: 344 006,06 zł
Wartość dofinansowania: 307 885,42 zł
Liczba zdobytych punktów: nie dotyczy
Data podpisania aneksu: 09.05.2013 r.

Tytuł projektu: Być albo nie być na rynku pracy
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kaliszu, ul. Obywatelska 4, 62-800 Kalisz
Wartość projektu: 1 109 082,78 zł
Wartość dofinansowania: 992 629,09 zł
Liczba zdobytych punktów: nie dotyczy
Data podpisania aneksu: 13.05.2013 r.

Tytuł projektu: Droga do pracy
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zakrzewie, ul. Kujańska 3, 77-424 Zakrzewo
Wartość projektu: 100 794,03 zł
Wartość dofinansowania: 90 210,66 zł
Liczba zdobytych punktów: nie dotyczy
Data podpisania aneksu: 24.04.2013 r.

Tytuł projektu: Krok do przodu
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mycielinie, Słuszków 27, 62-831 Korzeniew
Wartość projektu: 86 823,34 zł
Wartość dofinansowania: 77 706,89 zł
Liczba zdobytych punktów: nie dotyczy
Data podpisania aneksu: 25.04.2013 r.

Tytuł projektu: O lepszą jakość życia
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Ośrodek Pomocy Społecznej w Rokietnicy, ul. Golęcińska 1, 62-090 Rokietnica
Wartość projektu: 241 954,50 zł
Wartość dofinansowania: 216 549,28 zł
Liczba zdobytych punktów: nie dotyczy
Data podpisania aneksu: 14.05.2013 r.

Tytuł projektu: Pomocna Dłoń – Integracja Zagrożonych Wykluczeniem
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Złotowie,
Al. Piasta 32 12, 77-400 Złotów
Wartość projektu: 798 071,59 zł
Wartość dofinansowania: 714 274,07 zł
Liczba zdobytych punktów: nie dotyczy
Data podpisania aneksu: 02.05.2013 r.

Tytuł projektu: Program Aktywizacji Społeczno – Zawodowej Bezrobotnych w Gminie Murowana Goślina „Lepsze Jutro”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Ośrodek Pomocy Społecznej w Murowanej Goślinie, ul. Dworcowa 10, 62-095 Murowana Goślina
Wartość projektu: 243 927,73 zł
Wartość dofinansowania: 218 315,32 zł
Liczba zdobytych punktów: nie dotyczy
Data podpisania aneksu: 09.05.2013 r.

Tytuł projektu: „PROGRAM AKTYWNOŚCI SPOŁECZNAEJ W GMINIE BARANÓW”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Baranowie, ul. Rynek 21, 63-604 Baranów
Wartość projektu: 178 773,90 zł
Wartość dofinansowania: 160 002,64 zł
Liczba zdobytych punktów: nie dotyczy
Data podpisania aneksu: 02.05.2013 r.

Tytuł projektu: RÓWNE SZANSE
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Starym Mieście,
ul. Lisiecka 15 A, 62-571 Stare Miasto
Wartość projektu: 210 611,34 zł
Wartość dofinansowania: 188 497,15 zł
Liczba zdobytych punktów: nie dotyczy
Data podpisania aneksu: 08.05.2013 r.

Tytuł projektu: Aktywizacja zawodowa szansą na lepsze jutro
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kraszewicach,
ul. Wieluńska 57, 63-522 Kraszewice
Wartość projektu: 75 885,72 zł
Wartość dofinansowania: 67 917,72 zł
Liczba zdobytych punktów: nie dotyczy
Data podpisania aneksu: 22.05.2013 r.

Tytuł projektu: „Aktywne jutro”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: –Ośrodek Pomocy Społecznej w Siedlcu, ul. Zbąszyńska 17, 64-212 Siedlec.
Wartość projektu: 152 620,00 zł
Wartość dofinansowania: 136 594,90 zł
Liczba zdobytych punktów: nie dotyczy
Data podpisania aneksu: 22.05.2013 r.

Tytuł projektu: „Aktywność miarą sukcesu”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sośniach,
ul. Wielkopolska 47, 63-435 Sośnie
Wartość projektu: 239 932,00 zł
Wartość dofinansowania: 214 739,14 zł
Liczba zdobytych punktów: nie dotyczy
Data podpisania aneksu: 22.05.2013 r.

Tytuł projektu: „AKTYWNOŚĆ NASZĄ SZANSĄ”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Odolanowie, ul. Gimnazjalna 8c, 63-430 Odolanów
Wartość projektu: 216 125,68 zł
Wartość dofinansowania: 193 432,48 zł
Liczba zdobytych punktów: nie dotyczy
Data podpisania aneksu: 22.05.2013 r.

Tytuł projektu: „Aktywność, Integracja, Praca, Niezależność”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Ośrodek Pomocy Społecznej w Kościanie, ul. Szczepanowskiego 1, 64-000 Kościan
Wartość projektu: 314 559,56 zł
Wartość dofinansowania: 281 530,81 zł
Liczba zdobytych punktów: nie dotyczy
Data podpisania aneksu: 20.05.2013 r.

Tytuł projektu: Aktywny zyskuje dwa razy
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krobi, ul. Powstańców Wielkopolskich 126, 63-840 Krobia
Wartość projektu: 225 248,31 zł
Wartość dofinansowania: 201 597,24 zł
Liczba zdobytych punktów: nie dotyczy
Data podpisania aneksu: 2.05.2013 r.

Tytuł projektu: „Szansa na lepsze jutro”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnkowie,
Plac Wolności 6, 64-700 Czarnków
Wartość projektu: 156 696,92 zł
Wartość dofinansowania: 140 243,74 zł
Liczba zdobytych punktów: nie dotyczy
Data podpisania aneksu: 25.04.2013 r.

Tytuł projektu: „Zainwestuj w siebie”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Ośrodek Pomocy Społecznej w Obornikach,
ul. Piłsudskiego 76, 64-600 Oborniki
Wartość projektu: 568 154,19 zł
Wartość dofinansowania: 508 498,00 zł
Liczba zdobytych punktów: nie dotyczy
Data podpisania aneksu: 27.05.2013 r.

Tytuł projektu: Nowe Umiejętności – Nowe Możliwości
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrowie Wielkopolskim, ul. Rynek 36, 63-400 Ostrów Wielkopolski
Wartość projektu: 300 000,00 zł
Wartość dofinansowania: 268 500,00 zł
Liczba zdobytych punktów: nie dotyczy
Data podpisania aneksu: 2.05.2013 r.

Tytuł projektu: „W STRONĘ AKTYWNOŚCI”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Puszczykowie
ul. Wysoka 1, 62-040 Puszczykowo
Wartość projektu: 65 586,52 zł
Wartość dofinansowania: 58 699,94 zł
Liczba zdobytych punktów: nie dotyczy
Data podpisania aneksu: 29.04.2013 r.

Tytuł projektu: Klucz do sukcesu
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ślesinie ul. Kleczewska 15, 62-561 Ślesin
Wartość projektu: 295 025,61 zł
Wartość dofinansowania: 264 047,92 zł
Liczba zdobytych punktów: nie dotyczy
Data podpisania aneksu: 29.04.2013 r.

Tytuł projektu: „Aktywna integracja w gminie Zbąszyń”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Ośrodek Pomocy Społecznej w Zbąszyniu,
ul. Garczyńskich 5, 64-360 Zbąszyń
Wartość projektu: 253 530,80 zł
Wartość dofinansowania: 226 910,07 zł
Liczba zdobytych punktów: nie dotyczy
Data podpisania aneksu: 9.05.2013 r.

Tytuł projektu: Aktywny Żelazków
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żelazkowie,
Żelazków 138, 62- 817 Żelazków
Wartość projektu: 112 684,66 zł
Wartość dofinansowania: 100 852,77 zł
Liczba zdobytych punktów: nie dotyczy
Data podpisania aneksu: 29.04.2013 r.

Tytuł projektu: PROGRAM AKTYWNOŚCI SPOŁECZNEJ W GMINIE TRZCINICA
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzcinicy,
ul. Jana Pawła II 47 A, 63-620 Trzcinica
Wartość projektu: 106 310,45 zł
Wartość dofinansowania: 95 147,85 zł
Liczba zdobytych punktów: nie dotyczy
Data podpisania aneksu: 2.05.2013 r.

Tytuł projektu: „Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób długotrwale bezrobotnych, niezaradnych życiowo i ich rodzin z terenu miasta i gminy Szamotuły-SZANSA”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Ośrodek Pomocy Społecznej w Szamotułach,
ul. Plac Sienkiewicza 20, 64-500 Szamotuły
Wartość projektu: 349 095,91 zł
Wartość dofinansowania: 312 440,84 zł
Liczba zdobytych punktów: nie dotyczy
Data podpisania aneksu: 22.05.2013 r.

Tytuł projektu: „Bądźmy Partnerami”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej we Wronkach, ul. Powstańców Wielkopolskich 23, 64-510 Wronki
Wartość projektu: 292 558,76 zł
Wartość dofinansowania: 261 840,09 zł
Liczba zdobytych punktów: nie dotyczy
Data podpisania aneksu: 20.05.2013 r.

Tytuł projektu: „Chcę i mogę pracować”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Ośrodek Pomocy Społecznej w Mieścisku, Plac Powstańców Wielkopolskich 13, 62-290 Mieścisko
Wartość projektu: 78 712,78 zł
Wartość dofinansowania: 70 447,94 zł
Liczba zdobytych punktów: nie dotyczy
Data podpisania aneksu: 22.05.2013 r.

Tytuł projektu: „Dobry początek”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Słupcy, Plac Parysa 9, 62-400 Słupca
Wartość projektu: 150 545,83 zł
Wartość dofinansowania: 134 738,52 zł
Liczba zdobytych punktów: nie dotyczy
Data podpisania aneksu: 20.05.2013 r.

Tytuł projektu: „Nie bój się, nie lękaj – wypłyń na głębię” – daj sobie pomóc
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Ośrodek Pomocy Społecznej w Kleszczewie, ul. Poznańska 4, 63-005 Kleszczewo
Wartość projektu: 68 381,36 zł
Wartość dofinansowania: 61 201,32 zł
Liczba zdobytych punktów: nie dotyczy
Data podpisania aneksu: 25.04.2013 r.

Tytuł projektu: „Wykorzystaj swoją szansę”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Koninie,
ul. Przyjaźni 5, 62-510 Konin
Wartość projektu: 1 383 604,00 zł
Wartość dofinansowania: 1 238 325,58 zł
Liczba zdobytych punktów: nie dotyczy
Data podpisania aneksu: 8.05.2013 r.

Tytuł projektu: „Lepsze jutro ”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pleszewie, ul. Targowa 1, 63-300 Pleszew
Wartość projektu: 436 502,90 zł
Wartość dofinansowania: 390 670,10 zł
Liczba zdobytych punktów: nie dotyczy
Data podpisania aneksu: 22.05.2013 r.

Tytuł projektu: „POMOC – AKTYWIZACJA – WSPARCIE (PAW)”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Poznaniu,
ul. Cześnikowska 18, 60-330 Poznań
Wartość projektu: 4 999 999,99 zł
Wartość dofinansowania: 4 474 999,99 zł
Liczba zdobytych punktów: nie dotyczy
Data podpisania aneksu: 27. 06.2013 r.

Tytuł projektu: „Aktywność pomaga w Życiu”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lądku, ul. Pyzdrska 20, 62-406 Lądek
Wartość projektu: 125 895,00 zł
Wartość dofinansowania: 112 676,02 zł
Liczba zdobytych punktów: nie dotyczy
Data podpisania aneksu: 03.07.2013 r.

Tytuł projektu: Ty też masz szansę
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Cekowie – Kolonii, Ceków Kolonia- 51, 62-834 Ceków - Kolonia
Wartość projektu: 87 081,18 zł
Wartość dofinansowania: 77 937,66 zł
Liczba zdobytych punktów: nie dotyczy
Data podpisania aneksu: 22.05.2013 r.

Tytuł projektu: „Razem przeciw wykluczeniu”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Chodzieży, ul. Krasińskiego 14, 64-800 Chodzież
Wartość projektu: 522 400,00 zł
Wartość dofinansowania: 467 548,00 zł
Liczba zdobytych punktów: nie dotyczy
Data podpisania aneksu: 07.06.2013 r.

Tytuł projektu: „Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu. Budzenie bezrobotnych”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mieleszynie, Mieleszyn 93, 62-212 Mieleszyn.
Wartość projektu: 66 006,35 zł
Wartość dofinansowania: 59 075,68 zł
Liczba zdobytych punktów: nie dotyczy
Data podpisania aneksu: 27.06.2013 r.

Tytuł projektu: „TWOJA SZANSA”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jarocinie, ul. Wrocławska 39, 63-200 Jarocin
Wartość projektu: 494 648,23 zł
Wartość dofinansowania: 442 710,17 zł
Liczba zdobytych punktów: nie dotyczy
Data podpisania aneksu: 03.07.2013 r.

Tytuł projektu: „Kierunek aktywność”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Okonku, ul. Leśna 46, 64-965 Okonek
Wartość projektu: 199 527,23 zł
Wartość dofinansowania: 178 576,87 zł
Liczba zdobytych punktów: nie dotyczy
Data podpisania aneksu: 07.06.2013 r.

Tytuł projektu: „4 kroki do aktywności”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przygodzicach ul. Wrocławska 50, 63-421 Przygodzice
Wartość projektu: 183 398,19 zł
Wartość dofinansowania: 164 141,38 zł
Liczba zdobytych punktów: nie dotyczy
Data podpisania aneksu: 18.06.2013 r.

Tytuł projektu: „Chwytaj dzień – korzystaj z szansy”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rogoźnie, ul. Nowa 4, 64-610 Rogoźno
Wartość projektu: 237 385,48 zł
Wartość dofinansowania: 212 460,00 zł
Liczba zdobytych punktów: nie dotyczy
Data podpisania aneksu: 07.06.2013 r.

Tytuł projektu: „POMAGAJĄC INNYM – POMAGAM SOBIE”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Ośrodek Pomocy Społecznej w Środzie Wielkopolskiej, ul. Sportowa 9c, 63-000 Środa Wielkopolska
Wartość projektu: 512 869,43 zł
Wartość dofinansowania: 459 018,14 zł
Liczba zdobytych punktów: nie dotyczy
Data podpisania aneksu: 29.04.2013 r.

Tytuł projektu: „Można inaczej, można więcej”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielichowie,
ul. Pocztowa 16A, 64-050 Wielichowo
Wartość projektu: 107 375,10 zł
Wartość dofinansowania: 96 100,71 zł
Liczba zdobytych punktów: nie dotyczy
Data podpisania aneksu: 29.04.2013 r.

Tytuł projektu: „DAJ SOBIE SZANSĘ”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Lesznie
ul. Korczaka 5, 64-100 Leszno
Wartość projektu: 845 000,00 zł
Wartość dofinansowania: 756 275,00 zł
Liczba zdobytych punktów: nie dotyczy
Data podpisania aneksu: 27.06.2013 r.

Tytuł projektu: „Aktywne jutro”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jastrowiu ul. Kieniewicza 19, 64-915 Jastrowie
Wartość projektu: 340 758,49 zł
Wartość dofinansowania: 304 978,85 zł
Liczba zdobytych punktów: nie dotyczy
Data podpisania aneksu: 27.06.2013 r.

Tytuł projektu: „Aktywność się opłaca”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Ośrodek Pomocy Społecznej w Śremie, ul. Mickiewicza 40, 63-100 Śrem
Wartość projektu: 1 397 272,62 zł
Wartość dofinansowania: 1 250 558,99 zł
Liczba zdobytych punktów: nie dotyczy
Data podpisania aneksu: 02.07.2013 r.

Tytuł projektu: „Moja szansa”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzciance, os. Słowackiego 24, 64-980 Trzcianka
Wartość projektu: 380 952,38 zł
Wartość dofinansowania: 340 952,38 zł
Liczba zdobytych punktów: nie dotyczy
Data podpisania aneksu: 05.06.2013 r.

Tytuł projektu: „Partner – system wsparcia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipnie,
ul. Powstańców Wlkp. 7, 64-111 Lipno
Wartość projektu: 251 350,00 zł
Wartość dofinansowania: 224 958,25 zł
Liczba zdobytych punktów: nie dotyczy
Data podpisania aneksu: 22.05.2013 r.

Tytuł projektu: Razem ku samodzielności!
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sompolnie, ul. Gimnazjalna 9, 62-610 Sompolno
Wartość projektu: 188 400,00 zł
Wartość dofinansowania: 168 618,00 zł
Liczba zdobytych punktów: nie dotyczy
Data podpisania aneksu: 22.05.2013 r.

Tytuł projektu: „Rozwój własnego potencjału receptą na wyższy poziom życia”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Ośrodek Pomocy Społecznej w Rakoniewicach,
ul. Krystyny 30, 62-067 Rakoniewice
Wartość projektu: 86 670,39 zł
Wartość dofinansowania: 77 570,00 zł
Liczba zdobytych punktów: nie dotyczy
Data podpisania aneksu: 29.05.2013 r.

Tytuł projektu: „Wspólnie Aktywni”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sieroszewicach, ul. Ostrowska 93, 63-405 Sieroszewice
Wartość projektu: 133 171,26 zł
Wartość dofinansowania: 119 188,28 zł
Liczba zdobytych punktów: nie dotyczy
Data podpisania aneksu: 8.05.2013 r.

Tytuł projektu: „Skuteczne wsparcie”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kępnie, ul. Ks. Piotra Wawrzyniaka 10, 63-600 Kępno
Wartość projektu: 285 861,61 zł
Wartość dofinansowania: 255 846,14 zł
Liczba zdobytych punktów: nie dotyczy
Data podpisania aneksu: 22.05.2013 r.

Tytuł projektu: „System wsparcia dla osób objętych pomocą społeczną”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Koźminku, ul. Kościuszki 7, 62-840 Koźminek
Wartość projektu: 92 745,05 zł
Wartość dofinansowania: 83 006,82 zł
Liczba zdobytych punktów: nie dotyczy
Data podpisania aneksu: 22.05.2013 r.

Tytuł projektu: „Szansa na lepsze życie”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krotoszynie, ul. Kobylińska 10A, 63-700 Krotoszyn
Wartość projektu: 569 678,15 zł
Wartość dofinansowania: 509 861,94 zł
Liczba zdobytych punktów: nie dotyczy
Data podpisania aneksu: 21.05.2013 r.

Tytuł projektu: „Lepsza przyszłość – program aktywizacji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wysokiej, Plac Powstańców Wielkopolskich 20/21, 89-320 Wysoka
Wartość projektu: 187 170,86 zł
Wartość dofinansowania: 167 517,92 zł
Liczba zdobytych punktów: nie dotyczy
Data podpisania aneksu: 10.07.2013 r.

Tytuł projektu: Integracja społeczna i zawodowa klientów Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrześni
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Ośrodek Pomocy Społecznej we Wrześni, ul. Szkolna 24, 62-300 Września
Wartość projektu: 564 000,00 zł
Wartość dofinansowania: 504 780,00 zł
Liczba zdobytych punktów: nie dotyczy
Data podpisania aneksu: 15.07.2013 r.

Tytuł projektu: „Lepsze jutro rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji wśród mieszkańców Gminy Skulsk”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Sikorskiego 6, 62-560 Skulsk
Wartość projektu: 121 985,88 zł
Wartość dofinansowania: 109 843,44 zł
Liczba zdobytych punktów: nie dotyczy
Data podpisania aneksu: 27.06.2013 r.

Tytuł projektu: „Przebudzenie szansą na lepszą przyszłość”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ujściu, ul. Wojska Polskiego 12, 64-850 Ujście
Wartość projektu: 169 728,87 zł.
Wartość dofinansowania: 151 907,34 zł
Liczba zdobytych punktów: nie dotyczy
Data podpisania aneksu: 29.04.2013 r.

Tytuł projektu: Uśpiony potencjał
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Borku Wielkopolskim, ul. Rynek 13, 63-810 Borek Wielkopolski
Wartość projektu: 130 798,94 zł
Wartość dofinansowania: 117 065,05 zł
Liczba zdobytych punktów: nie dotyczy
Data podpisania aneksu: 22.05.2013 r.

Tytuł projektu: Uwierzyć w siebie
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzymowie, ul. Kościelna 2, 62-513 Krzymów
Wartość projektu: 68 423,46 zł
Wartość dofinansowania: 61 239,00 zł
Liczba zdobytych punktów: nie dotyczy
Data podpisania aneksu: 29.05.2013 r.

Tytuł projektu: „Walka z wykluczeniem społecznym w Gminie Duszniki”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dusznikach, ul. Jana Pawła II 8, 64-550 Duszniki
Wartość projektu: 158 363,32 zł
Wartość dofinansowania: 141 735,17 zł
Liczba zdobytych punktów: nie dotyczy
Data podpisania aneksu: 21.05.2013 r.

Tytuł projektu: Szansa na lepsze jutro – aktywizacja zawodowa i integracja mieszkańców gminy Wyrzysk
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wyrzysku,
ul. Bydgoska 38, 89-300 Wyrzysk
Wartość projektu: 211 870,40 zł
Wartość dofinansowania: 189 624,01 zł
Liczba zdobytych punktów: nie dotyczy
Data podpisania aneksu: 29.04.2013 r.

Tytuł projektu: „Zainwestuj w siebie”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zdunach, Rynek 2, 63-760 Zduny
Wartość projektu: 129 310,28 zł
Wartość dofinansowania: 115 732,67 zł
Liczba zdobytych punktów: nie dotyczy
Data podpisania aneksu: 14.05.2013 r.

Tytuł projektu: „Radzę sobie lepiej”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czerwonaku, Pl. Zielony 1, 62-004 Czerwonak.
Wartość projektu: 117 368,00 zł
Wartość dofinansowania: 105 044,36 zł
Liczba zdobytych punktów: nie dotyczy
Data podpisania aneksu: 25.04.2013 r.

Tytuł projektu: „Dobra Droga”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Liskowie, ul. Ks. W. Blizińskiego 56, 62-850 Lisków
Wartość projektu: 88 785,56 zł
Wartość dofinansowania: 79 463,08 zł
Liczba zdobytych punktów: nie dotyczy
Data podpisania aneksu: 25.04 .2013 r.

Tytuł projektu: „RAZEM W PRZYSZŁOŚĆ”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wolsztynie ul. 5-go Stycznia 47, 64-200 Wolsztyn
Wartość projektu: 368 714,31 zł
Wartość dofinansowania: 329 999,31 zł
Liczba zdobytych punktów: nie dotyczy
Data podpisania aneksu: 25.04.2013 r.

Tytuł projektu: „Z EFS pokonamy trudności”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłodawie, ul. Poznańska 1, 62-650 Kłodawa
Wartość projektu: 160 540,90 zł
Wartość dofinansowania: 143 684,11 zł
Liczba zdobytych punktów: nie dotyczy
Data podpisania aneksu: 25.04.2013 r.