Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Zaproszenie na stoisko informacyjne EFS i PO KL podczas Poznańskich Dni Przedsiębiorczości

data publikacji: 23-04-2013

Podczas Poznańskich Dni Przedsiębiorczości, które odbędą się w dniach 24-25.04.2013 r., będzie prowadzone stoisko informacyjne EFS i PO KL, gdzie pracownicy Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu udzielać będą potencjalnym uczestnikom projektów oraz potencjalnym Beneficjentom (projektodawcom) informacji na temat możliwości uzyskania wsparcia oraz dofinansowania projektów w ramach komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Osoby zainteresowane będą miały możliwość uzyskania informacji na temat form wsparcia, między innymi dla osób bezrobotnych, niepełnosprawnych, planujących założenie własnej działalności gospodarczej, przedsiębiorców, szkół i placówek oświatowych, organizacji pozarządowych.

24 i 25 kwietnia 2013 r. w Hali nr 15 MTP po raz III w Poznaniu odbędą się Targi Przedsiębiorczości. Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu zajmie stoisko nr 28.