Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Konkurs na najlepszą pracę magisterską o EFS

data publikacji: 06-01-2009

Minister Rozwoju Regionalnego ogłasza „Konkurs na najlepszą pracę magisterską o Europejskim Funduszu Społecznym”. Ideą konkursu jest rozbudzenie w środowisku akademickim zainteresowania Funduszami Strukturalnymi, a w szczególności pogłębienie wiedzy o Europejskim Funduszu Społecznym.

Przedmiotem konkursu będą prace magisterskie, których obrona odbyła się w terminie od 1 stycznia 2008 roku do 31 października 2009 roku, ocenione na egzaminie magisterskim przynajmniej na ocenę dobrą. Zainteresowani udziałem w konkursie są poproszeni o przesłanie pracy magisterskiej wraz z jej streszczeniem, formularza zgłoszenia, recenzji promotora pracy oraz zaświadczenia wydanego przez władze uczelni, potwierdzającego uzyskaną z pracy ocenę oraz fakt, że obrona pracy odbyła się
w wymaganym regulaminem terminie.

Ocena nadesłanych prac zostanie dokonana przez Komisję Konkursową, składającą się z przedstawicieli Departamentu Zarządzania Europejskim Funduszem Społecznym, instytucji zaangażowanych we wdrażanie Europejskiego Funduszu Społecznego oraz instytucji naukowych.

Pracom magisterskim, które uzyskają największą liczbę punktów, Komisja Konkursowa przyzna nagrodę w trzech stopniach:
I stopień - zagraniczny kurs języka obcego oraz publikacja pracy w formie książkowej
w liczbie 100 egzemplarzy;
II stopień - laptop;
III stopień - aparat fotograficzny.

Uroczyste wręczenie nagród z udziałem Ministra Rozwoju Regionalnego będzie miało miejsce podczas dorocznej konferencji poświęconej Europejskiemu Funduszowi Społecznemu.

Termin nadsyłania zgłoszeń
Prace magisterskie wraz z dodatkowymi materiałami należy przesyłać pocztą lub przesyłką kurierską do 30 listopada 2009 roku na podany poniżej adres Departamentu Zarządzania Europejskim Funduszem Społecznym w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego z dopiskiem „Konkurs na najlepszą pracę magisterską o EFS”.

Regulamin
Szczegółowe informacje na temat zasad konkursu, w tym warunków udziału, zamieszczone są w Regulaminie dołączonym do niniejszego ogłoszenia.

Finansowanie
Konkurs jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Kontakt w sprawie konkursu:
Agnieszka Wolska-Trepka
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
Departament Zarządzania Europejskim Funduszem Społecznym
ul. Wspólna 2/4
00-926 Warszawa
tel. 022 501 52 00
faks 022 501 50 31
e-mail: agnieszka.wolska-trepka@mrr.gov.pl
http://www.efs.gov.pl

Pobierz pliki: