Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Pytania zgłaszane podczas spotkania informacyjnego dotyczącego Dokumentacji konkursowej w ramach Poddziałania 7.2.1 PO KL