Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Podpisane umowy w ramach Poddziałania 7.1.2

data publikacji: 26-11-2014

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż zatwierdził w ramach Poddziałania 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki następujące wnioski o dofinansowanie realizacji projektu.

Tytuł projektu: Aktywna integracja. Wsparcie aktywizacji społecznej i zawodowej w powiecie chodzieskim
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chodzieży,
ul. Wiosny Ludów 14 A, 64-800 Chodzież
Wartość projektu: 658 486,90 zł
Wartość dofinansowania: 589 345,78 zł
Liczba zdobytych punktów: nie dotyczy
Data podpisania aneksu: 16.04.2013 r.

Tytuł projektu: „Razem bez barier”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Obornikach, ul. 11 Listopada 2a, 64-600 Oborniki
Wartość projektu: 800 547,49 zł
Wartość dofinansowania: 716 490,00 zł
Liczba zdobytych punktów: nie dotyczy
Data podpisania aneksu: 16.04.2013 r.

Tytuł projektu: „Mogę – Potrafię – Teraz”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rawiczu, Wały J. Dąbrowskiego 2, 63-900 Rawicz
Wartość projektu: 761 326,98 zł
Wartość dofinansowania: 681 387,65 zł
Liczba zdobytych punktów: nie dotyczy
Data podpisania aneksu: 15.04.2013 r.

Tytuł projektu: Aktywizacja życiowa, zawodowa, edukacyjna, doradztwo, zatrudnienie – jako system przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu osób z wybranych grup społecznych w Powiecie Szamotulskim
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Szamotułach, ul. Wojska Polskiego 1, 64-500 Szamotuły
Wartość projektu: 819 835,07 zł
Wartość dofinansowania: 733 752,39 zł
Liczba zdobytych punktów: nie dotyczy
Data podpisania aneksu: 09.05.2013 r.

Tytuł projektu: „Razem z Tobą Będę Sobą”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krotoszynie,
ul. Młyńska 2d/1, 63-700 Krotoszyn
Wartość projektu: 865 232,36 zł
Wartość dofinansowania: 774 382,96 zł
Liczba zdobytych punktów: nie dotyczy
Data podpisania aneksu: 14.05.2013 r.

Tytuł projektu: „Aktywni razem. Program aktywizacji zawodowej i społecznej w Powiecie Gostyńskim”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu, ul. Nowe Wrota 7, 63-800 Gostyń
Wartość projektu: 801 478,00 zł
Wartość dofinansowania: 717 322,81 zł
Liczba zdobytych punktów: nie dotyczy
Data podpisania aneksu: 14.05.2013 r.

Tytuł projektu: „EFS szansą dla mnie!”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościanie, ul. Gostyńska 38, 64-000 Kościan
Wartość projektu: 1 039 435,24 zł
Wartość dofinansowania: 930 294,54 zł
Liczba zdobytych punktów: nie dotyczy
Data podpisania aneksu: 29.04.2013 r.

Tytuł projektu: "Razem łatwiej" - program aktywizacji zawodowej i społecznej w Powiecie Pleszewskim
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie, ul. K. Wielkiego 7a, 63-300 Pleszew
Wartość projektu: 463 825,71 zł
Wartość dofinansowania: 415 124,01 zł
Liczba zdobytych punktów: nie dotyczy
Data podpisania aneksu: 14.05.2013 r.

Tytuł projektu: „Integracja społeczna i zawodowa na terenie powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Trzciance,
ul. Mickiewicza 50, 64-980 Trzcianka
Wartość projektu: 1 162 954,68 zł
Wartość dofinansowania: 1 040 844,44 zł
Liczba zdobytych punktów: nie dotyczy
Data podpisania aneksu: 13.05.2013 r.

Tytuł projektu: RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grodzisku Wielkopolskim,
ul. Żwirki i Wigury 1, 62-065 Grodzisk Wielkopolski
Wartość projektu: 745 919,62 zł
Wartość dofinansowania: 667 598,06 zł
Liczba zdobytych punktów: nie dotyczy
Data podpisania aneksu: 29.04.2013 r.

Tytuł projektu: „Siłę mam dzięki Wam, ale radzę sobie sam…” - budowanie lokalnego systemu wsparcia
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kępnie,
ul. Sienkiewicza 26, 63-600 Kępno
Wartość projektu: 483 765,11 zł
Wartość dofinansowania: 432 969,77 zł
Liczba zdobytych punktów: nie dotyczy
Data podpisania aneksu: 25.04.2013 r.

Tytuł projektu: „TWOJA SZANSA”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowie Wielkopolskim, Al. Słowackiego 1c, 63-400 Ostrów Wielkopolski
Wartość projektu: 881 686,55 zł
Wartość dofinansowania: 789 109,46 zł
Liczba zdobytych punktów: nie dotyczy
Data podpisania aneksu: 2.05.2013 r.

Tytuł projektu: „Wykorzystaj swoją szansę”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Koninie,
ul. Przyjaźni 5, 62-510 Konin
Wartość projektu: 1 383 604,00 zł
Wartość dofinansowania: 1 238 325,58 zł
Liczba zdobytych punktów: nie dotyczy
Data podpisania aneksu: 8.05.2013 r.

Tytuł projektu: „Ku aktywności. Aktywizacja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w powiecie pilskim”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, al. Niepodległości 37, 64-920 Piła
Wartość projektu: 1 673 237,22 zł
Wartość dofinansowania: 1 497 547,31 zł
Liczba zdobytych punktów: nie dotyczy
Data podpisania aneksu: 25.04.2013 r.

Tytuł projektu: Pokonać wykluczenie. Aktywizacja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Powiecie Śremskim
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Śremie, ul. Dutkiewicza 5, 63-100 Śrem
Wartość projektu: 718 379,20 zł
Wartość dofinansowania: 642 949,38 zł
Liczba zdobytych punktów: nie dotyczy
Data podpisania aneksu: 09.05.2013 r.

Tytuł projektu: „Przyjazne środowisko – szansą na integrację społeczną w powiecie średzkim”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Wielkopolskiej, ul. Szkolna 2, 63-000 Środa Wielkopolska
Wartość projektu: 546 997,05 zł
Wartość dofinansowania: 489 562,36 zł
Liczba zdobytych punktów: nie dotyczy
Data podpisania aneksu: 02.05.2013 r.

Tytuł projektu: Rozwijamy nasze szanse
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lesznie
Wartość projektu: 730 103,02 zł
Wartość dofinansowania: 653 442,20 zł
Liczba zdobytych punktów: nie dotyczy
Data podpisania aneksu: 10.05.2013 r.

Tytuł projektu: „Rozwój i upowszechnianie form aktywnej integracji wśród osób niepełnosprawnych i pomoc osobom usamodzielnionym”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wągrowcu,
ul. Wierzbowa 1, 62-100 Wągrowiec
Wartość projektu: 856 855,80 zł
Wartość dofinansowania: 766 885,94
Liczba zdobytych punktów: nie dotyczy
Data podpisania aneksu: 6.05.2013 r.

Tytuł projektu: „Lepszy start - wsparcie aktywności i mobilności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia podopiecznych Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jarocinie”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jarocinie,
ul. Szubianki 21, 63-200 Jarocin
Wartość projektu: 703 655,00 zł
Wartość dofinansowania: 629 771,22 zł
Liczba zdobytych punktów: nie dotyczy
Data podpisania aneksu: 25.04.2013 r.

Tytuł projektu: „DOGONIĆ MARZENIA”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kole,
ul. Poniatowskiego 21, 62-600 Koło
Wartość projektu: 599 886,20 zł
Wartość dofinansowania: 536 898,15 zł
Liczba zdobytych punktów: nie dotyczy
Data podpisania aneksu: 20.05.2013 r.

Tytuł projektu: MOGĘ PRACOWAĆ - wsparcie dla osób zagrożonych wykluczeniem doświadczających szczególnych trudności na rynku pracy
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie, Aleja 1-go Maja 9, 62-510 Konin
Wartość projektu: 483 047,62 zł
Wartość dofinansowania: 432 327,62 zł
Liczba zdobytych punktów: nie dotyczy
Data podpisania aneksu: 09.05.2013 r.

Tytuł projektu: Podniesienie kwalifikacji zawodowych osób zagrożonych wykluczeniem społecznym
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Tomyślu,
ul. Poznańska 30, 64-300 Nowy Tomyśl
Wartość projektu: 559 420,57 zł
Wartość dofinansowania: 500 681,41 zł
Liczba zdobytych punktów: nie dotyczy
Data podpisania aneksu: 8. 05.2013 r.

Tytuł projektu: Program aktywizacji społecznej i zawodowej „Bądźmy aktywni”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni,
ul. Wojska Polskiego 1, 62-300 Września
Wartość projektu: 1 543 546,76 zł
Wartość dofinansowania: 1 381 474,35 zł
Liczba zdobytych punktów: nie dotyczy
Data podpisania aneksu: 09.05.2013 r.

Tytuł projektu: BĄDŹMY RAZEM
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kaliszu, Plac Św. Józefa 5, 62-800 Kalisz
Wartość projektu: 470 470,44 zł
Wartość dofinansowania: 421 071,04 zł
Liczba zdobytych punktów: nie dotyczy
Data podpisania aneksu: 22.05.2013 r.

Tytuł projektu: „Centrum Aktywności Społecznej LARGO”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gnieźnie, ul. Jana Pawła II 9/10, 62-200 Gniezno
Wartość projektu: 1 481 880,00 zł
Wartość dofinansowania: 1 326 282,60 zł
Liczba zdobytych punktów: nie dotyczy
Data podpisania aneksu: 29.05.2013 r.

Tytuł projektu: „LEPSZE JUTRO”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupcy
ul. Wojska Polskiego 13, 62-400 Słupca
Wartość projektu: 601 539,66 zł
Wartość dofinansowania: 538 378,00 zł
Liczba zdobytych punktów: nie dotyczy
Data podpisania aneksu: 29.05.2013 r.

Tytuł projektu: „Stop wykluczeniu społecznemu w Powiecie Wolsztyńskim”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wolsztynie, ul. 5-ego Stycznia 5, 64-200 Wolsztyn
Wartość projektu: 759 450,44 zł
Wartość dofinansowania: 679 708,14 zł
Liczba zdobytych punktów: nie dotyczy
Data podpisania aneksu: 29.05.2013 r.

Tytuł projektu: „Aktywizacja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych zagrożonych wykluczeniem społecznym”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Międzychodzie,
ul. 17 Stycznia 143, 64-400 Międzychód
Wartość projektu: 231 449,61 zł
Wartość dofinansowania: 207 147,40 zł
Liczba zdobytych punktów: nie dotyczy
Data podpisania aneksu: 07.06.2013 r.

Tytuł projektu: Pokonać wykluczenie. Wszechstronna aktywizacja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z powiatu poznańskiego
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu,
ul. Słowackiego 8, 60-823 Poznań
Wartość projektu: 1 477 889,12 zł
Wartość dofinansowania: 1 322 710,76 zł
Liczba zdobytych punktów: nie dotyczy
Data podpisania aneksu: 22. 05.2013 r.

Tytuł projektu: „NA JUTRO PRACUJEMY JUŻ DZIŚ – Program na rzecz osób niepełnosprawnych i wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo – wychowawcze oraz rodziny zastępcze z Powiatu Tureckiego”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Turku, ul. Łąkowa 1, 62-700 Turek
Wartość projektu: 642 527,75 zł
Wartość dofinansowania: 575 062,34 zł
Liczba zdobytych punktów: nie dotyczy
Data podpisania aneksu: 07. 06.2013 r.

Tytuł projektu: „Rozwój umiejętności szansą realizacji Twojego Planu Życia”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Ośrodek Pomocy Społecznej w Grodzisku Wielkopolskim, ul. Powstańców Chocieszyńskich 23 d, 62-065 Grodzisk Wielkopolski
Wartość projektu: 517 348, 26 zł
Wartość dofinansowania: 463 026,69 zł
Liczba zdobytych punktów: nie dotyczy
Data podpisania aneksu: 29.04.2013 r.

Tytuł projektu: Pokonać wykluczenie. Wszechstronna aktywizacja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z powiatu poznańskiego
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu, ul. Słowackiego 8, 60-823 Poznań
Wartość projektu: 5 691 978,14 zł
Wartość dofinansowania: 5 094 320,44 zł
Liczba zdobytych punktów: nie dotyczy
Data podpisania aneksu: 05.08.2014 r.