Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Pytania zgłaszane przed spotkaniem informacyjnym dotyczącym Dokumentacji konkursowej w ramach Poddziałania 7.2.1 PO KL