Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Pytania zgłaszane przed spotkaniem informacyjnym dotyczącym Dokumentacji konkursowej w ramach Poddziałania 9.1.1 PO KL