Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Lista rankingowa w ramach konkursu otwartego nr PO KL/8.1.1/1/12

data publikacji: 26-04-2013

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu przedstawia listę rankingową wniosków o dofinansowanie realizacji projektów przekazanych do oceny merytorycznej w ramach ogólnej puli środków, stworzoną na podstawie wyników obrad Komisji Oceny Projektów, która odbyła się w dniach 19.11 - 13.12.2012 r., w ramach konkursu otwartego nr POKL/8.1.1/1/12 dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VIII, Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw – projekty konkursowe.

Do pobrania: