Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Podpisane umowy w ramach Poddziałania 7.2.1

data publikacji: 27-06-2014

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż zatwierdził w ramach Poddziałania 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki następujące wnioski o dofinansowanie realizacji projektu.

Tytuł projektu: „Aktywni razem. Centrum Aktywizacji Społecznej i Zawodowej Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Kolskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych "Sprawni Inaczej", ul. Dąbska 40, 62-600 Koło
Wartość projektu: 610 194,60 zł
Wartość dofinansowania: 610 194,60 zł
Liczba zdobytych punktów: 97,5 pkt.
Data podpisania umowy: 24.04.2013 r.

Numer konkursu: PO KL/7.2.1/1/13
Tytuł projektu: Aktywizacja społeczno-zawodowa 60 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z powodu bezrobocia i ubóstwa z gmin województwa wielkopolskiego: Krajenka, Łobżenica, Miasteczko Krajeńskie
Nazwa i siedziba Beneficjenta: ZACHODNIOPOMORSKA SZKOŁA BUSINESSU Instytut Kształcenia Managerów, Sp. z o. o.; Al. Niepodległości 2, 64-920 Piła
Wartość projektu: 827 974,86 zł
Wartość dofinansowania: 721 819,86 zł
Liczba zdobytych punktów: 78,5
Data podpisania umowy: 20-11-2013 r.

Numer konkursu: PO KL/7.2.1/1/13
Tytuł projektu: Nowe szanse w Gminie i Mieście Czarnków
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Fundacja GĘBICZYN, ul. Gębiczyn 24, 64-707 Gębice
Wartość projektu: 649 379,73 zł
Wartość dofinansowania: 649 379,73 zł
Liczba zdobytych punktów: 99
Data podpisania umowy: 21.11.2013 r.

Tytuł projektu: Gmina Czermin w trosce o zagrożonych wykluczeniem społecznym
Nazwa i siedziba Beneficjenta: EDUFIN Usługi księgowe i szkoleniowe Mariola Kowcuń, ul. M. Reja 2/2, 63-200 Pleszew
Wartość projektu: 966 690,82 PLN
Wartość dofinansowania: 864 290,82 PLN
Liczba zdobytych punktów: 69
Data podpisania umowy: 20.11.2013 r.

Tytuł projektu: Gmina Gizałki naprzeciw wykluczeniu społecznemu
Nazwa i siedziba Beneficjenta: EDUFIN Usługi księgowe i szkoleniowe Mariola Kowcuń, ul. Reja 2/2, 63-300 Pleszew
Wartość projektu: 910 946,62 zł
Wartość dofinansowania: 814 846,62 zł
Liczba zdobytych punktów: 82,5
Data podpisania umowy: 20.11.2013 r.

Numer konkursu: PO KL/7.2.1/1/13
Tytuł projektu: LEPSZE JUTRO-II. Program aktywizacji społeczno-zawodowej dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu Gminy Piaski
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Zakład Doskonalenia Zawodowego, ul. Jeleniogórska 4-6, 60-179 Poznań
Wartość projektu: 949 397,76 PLN
Wartość dofinansowania: 849 597,76 PLN
Liczba zdobytych punktów: 77,5
Data podpisania umowy: 02.12.2013 r.

Numer konkursu: PO KL/7.2.1/1/13
Tytuł projektu: POSTAW NA SIEBIE-II. Program aktywizacji społeczno-zawodowej dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu Gmin Jaraczewo oraz Żerków
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Zakład Doskonalenia Zawodowego, ul. Jeleniogórska 4-6, 60-179 Poznań
Wartość projektu: 1 349 137,11 PLN
Wartość dofinansowania: 1 207 417,11 PLN
Liczba zdobytych punktów: 92,5
Data podpisania umowy: 02.12.2013 r.

Numer konkursu: PO KL/7.2.1/1/13
Tytuł projektu: „Pomóc młodym”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Gabinet Profilaktyki i Terapii Uzależnień Piotr Pietrow, ul. Rosocha 50, 62-590 Golina
Wartość projektu: 1 167 663,12 zł
Wartość dofinansowania: 1 167 663, 12 zł
Liczba zdobytych punktów: 102,5
Data podpisania umowy: 4.11.2013 r.

Numer konkursu: POKL/7.2.1/1/13
Tytuł projektu: „Kompleksowy program integracji społeczno – zawodowej młodych Wielkopolan zagrożonych wykluczeniem”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Kontraktor Sp. z o. o., ul. Janickiego 20b, 60-542 Poznań
Wartość projektu: 782 929,45, zł
Wartość dofinansowania: 782 929,45 zł
Liczba zdobytych punktów: 103
Data podpisania umowy: 06.12.2013 r.

Numer konkursu: PO KL/7.2.1/1/13
Tytuł projektu: Nowe kwalifikacje receptą na sukces
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Melting Pot – Piotr Kossowski, ul. Koszykowa 79a/14, 02-008 Warszawa
Wartość projektu: 893 441,60 PLN
Wartość dofinansowania: 893 441,60 PLN
Liczba zdobytych punktów: 102,00
Data podpisania umowy: 06.12.2013 r.

Numer konkursu: PO KL/7.2.1/1/13
Tytuł projektu: Ścieżka sukcesu
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Krzysztof Kuryłowicz, Akademia Kształcenia Europejskiego,
ul. Cieplicka 83/14, 58-560 Jelenia Góra
Wartość projektu: 867 934,32 zł
Wartość dofinansowania: 776 801,22zł
Liczba zdobytych punktów: 90
Data podpisania umowy: 04 -12-2013 r.

Numer konkursu: PO KL/7.2.1/1/13
Tytuł projektu: Trampolina
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Caritas Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej, ul. BP. Czesława Domina 8, 75-061 Koszalin
Wartość projektu: 954 160,90 zł
Wartość dofinansowania: 818 560,90 zł
Liczba zdobytych punktów: 92
Data podpisania umowy: 13.12.2013 r.

Numer konkursu: PO KL/7.2.1/1/13
Tytuł projektu: Piramida
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Caritas Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej, ul. BP. Czesława Domina 8, 75-061 Koszalin
Wartość projektu: 863 906,46 zł
Wartość dofinansowania: 768 216,46 zł
Liczba zdobytych punktów: 92
Data podpisania umowy: 13 .12.2013 r.

Numer konkursu: PO KL/7.2.1/1/13
Tytuł projektu: „W kierunku zatrudnienia”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Fundacja Rozwoju Nauki i Przedsiębiorczości, ul. Grudzieniec 64, 60-601 Poznań
Wartość projektu: 753 316,33 zł
Wartość dofinansowania: 669 956,33 zł
Liczba zdobytych punktów: 77,5
Data podpisania umowy: 12.02.2014 r.

Numer konkursu: PO KL/7.2.1/1/13
Tytuł projektu: „Szansa dla Orchowa”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Fundacja Rozwoju Nauki i Przedsiębiorczości, ul. Grudzieniec 64, 60-601 Poznań
Wartość projektu: 449 792, 86 zł
Wartość dofinansowania: 394 172, 86 zł
Liczba zdobytych punktów: 94,5
Data podpisania umowy: 12.02.2014 r.

Numer konkursu: PO KL/7.2.1/13
Tytuł projektu: Program aktywizacji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Gabinet Profilaktyki i Terapii Uzależnień Piotr Pietrow ul. Rosocha 50, 62-590 Golina
Wartość projektu: 855 512,88 zł
Wartość dofinansowania: 855 512,88 zł
Liczba zdobytych punktów: 101,5
Data podpisania umowy: 12.02.2014 r.

Numer konkursu: PO KL/7.2.1/1/13
Tytuł projektu: Młodzi ludzie filarem gospodarki!
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Ochotnicza Straż Pożarna w Roztoce, Roztoka 20, 62 – 540 Kleczew
Wartość projektu: 918 520,80 zł
Wartość dofinansowania: 918 520,80 zł
Liczba zdobytych punktów: 94,5
Data podpisania umowy: 15.05.2014 r.

Numer konkursu: PO KL/7.2.1/1/13
Tytuł projektu: Aktywizacja zawodowa ubogich osób w wieku 15-30 lat z powiatu średzkiego
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Wielkopolska Agencja Rozwoju Sp. z o.o., ul. Czeremchowa 6a/7, 61-474 Poznań
Wartość projektu: 1 232 859,16 zł
Wartość dofinansowania: 1 232 859,16 zł
Liczba zdobytych punktów: 94,5
Data podpisania umowy: 26.06.2014 r.

Tytuł projektu: Pokonać wykluczenie. Wszechstronna aktywizacja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z powiatu poznańskiego
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu, ul. Słowackiego 8, 60-823 Poznań
Wartość projektu: 5 691 978,14 zł
Wartość dofinansowania: 5 094 320,44 zł
Liczba zdobytych punktów: nie dotyczy
Data podpisania aneksu: 05.08.2014 r.